Skip to main content

Informacje o opłatach za sekcje sportowe

  Koszty zajęć w podziale na grupy
  180 PLN


  210 PLN


  250 PLN


  140 PLN


  30 PLN  80 PLN


  130 PLN


  180 PLN


  130 PLN

  Aby zapłacić za zajęcia prosimy o dokonanie przelewu na konto klubu

  do 10 dnia każdego miesiąca (płatność „z góry”) co jest zgodne z Państwa deklaracjami

  Volkswagen Bank Polska

  75 2130 0004 2001 0396 8807 0001

  Klub Sportowy HUBERTUS, ul. Jelenich Rogów 25, 05-540 Zalesie Górne

  KWOTA: prosimy o dokładne sprawdzenie powyżej miesięcznej wysokości opłat za zajęcia.

  TYTUŁ PŁATNOŚCI: Imię i nazwisko ZAWODNICZKI/ZAWODNIKA + nazwa sekcji + grupa*

  * W przypadku gdy otrzymali Państwo wcześniej fakturę wystarczy tylko numer faktury – najczęściej to dotyczy zawodniczkek/zawodników kontynuujących zajęcia w danej sekcji.

  Zachęcamy do uruchomienia „stałego zlecenia” lub „polecenia zapłaty” w Państwa banku. W przypadku „polecenia zapłaty” prosimy o skontaktowanie się z nami w celu dodania do klubowego systemu wysyłki faktur adresu e-mail Państwa banku, na który dodatkowo będziemy wysyłali dokument księgowy.
  W razie jakichkolwiek niezgodności danych, lub innych kwestii prosimy o kontakt.
  KS Hubertus
  telefon: +48 601 323 939
  poczta: faktury@kshubertus.pl