Skip to main content

Historia KS Hubertus w Zalesiu Górnym

Rok 2005

Klub Sportowy Hubertus powstał na wiosnę 2005 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia Górnego. Pierwsze zajęcia sportowe ruszyły na jesieni tego roku. Była to szkółka piłkarska prowadzona przez trenera Łukasza Matulkę.

Klub Hubertus zaopiekował się terenem boiska szkolnego. Powstało nowe ogrodzenie terenu i rozpoczęto pracę nad projektem ośrodka sportowego, który miał być zlokalizowany na tym terenie.

Na wiosnę 2005 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia Górnego odbyło się zebranie, którego celem było powołanie do życia klubu sportowego w Zalesiu Górnym. Na zebraniu podjęta została decyzja o utworzeniu klubu, jak również wybrani zostali członkowie zarządu przyszłego klubu. W pierwszym zarządzie znaleźli się: Stanisław Szczyciński, Piotr Wichowski, Łukasz Sobiecki, Teodor Sobczak, Piotr Szablewski i Krzysztof Szumowski.

W kwietniu 2005 została przeprowadzona ankieta wśród uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Wyniki ankiety pozwoliły ustalić proponowaną przez SPZG nazwę klubu: Hubertus. Nazwa nawiązuje do patrona naszej miejscowości, św. Huberta. Ankieta pomogła też wyznaczyć przyszłe kierunki rozwoju Klubu. Przy 154 osobach zgłaszających chęć trenowania piłki nożnej zaskakująco dużo (111 osób) optowało za istnieniem w przyszłym Klubie sekcji łuczniczej. Koszykówka miała 108 zwolenników, siatkówka –81, tenis ziemny – 71, tenis stołowy – 38, badminton – 36.

Już na jesieni 2005 z inicjatywy Zbigniewa Gondka, który wkrótce dołączył do Zarządu Klubu, uformowana została szkółka piłkarska. Głównym trenerem od początku istnienia sekcji piłkarskiej był Łukasz Matulka. Zajęcia prowadzone były początkowo na boisku na terenie osiedla Dom Rodzinny, później również na boisku szkolnym, zaś w okresie późnej jesieni przeniosły się do hali sportowej przy Szkole Podstawowej.

Na mocy Statutu Zarząd Klubu wykonuje pracę na rzecz Klubu społecznie. Już po paru miesiącach działania okazało się, że intensywność tej pracy jest tak duża, że czterech członków Zarządu złożyło rezygnacje. W Zarządzie pozostał tylko prezes i wiceprezes – Stanisław Szczyciński i Piotr Wichowski, do których dołączył twórca i opiekun szkółki piłkarskiej – Zbigniew Gondek.

Oprócz zorganizowania zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w Zalesiu Górnym, zadaniem Klubu stało się również zaprojektowanie, zagospodarowanie i sprawowanie opieki nad terenem położonym między ulicami Pionierów i Białej Brzozy. Na jesieni dzięki inicjatywie ówczesnego burmistrza, pana Andrzeja Swata powstało nowe ogrodzenie tego terenu. Od wiosny 2005 trwały również prace nad koncepcją budowy Ośrodka Sportowego z prawdziwego zdarzenia tam właśnie zlokalizowanego. Po licznych konsultacjach z przyszłymi użytkownikami obiektu i specjalistami od sportu z Gminy Piaseczno i firm zajmujących się budowaniem obiektów sportowych, został stworzony wstępny projekt budowy boisk i zaplecza klubowego. Projekt został umieszczony na stronie internetowej klubu (podstronie SPZG) do jak najszerszej konsultacji społecznej. Do końca roku 2005 projekt został profesjonalnie opracowany przez pracownię architektoniczną pana Wojciecha Kornatowskiego. Pracownia ta wygrała przetarg gminny na stworzenie projektu. Niestety wykonanie projektu nie zostało zwieńczone uzyskaniem pozwolenia na budowę. Pozwolenia tego, ze względu na braki w dokumentacji i inne przeszkody formalne, nie udało się uzyskać aż do października 2010. W międzyczasie działalność Klubu rozwinęła się w nowych kierunkach i być może projekt uda się jeszcze lepiej przystosować do aktualnych potrzeb Klubu i społeczności Zalesia.

Rok 2006

Młodzi piłkarze Hubertusa rozpoczynają starty w turniejach. Jako gospodarze grają w “Hubertus Cup” – turnieju rozegranym w czerwcu podczas Jarmarku Hubertowskiego w Zalesiu Górnym. Turniej ten wejdzie do stałego kalendarza wydarzeń sportowych w Zalesiu.

Podjęta została próba zorganizowania zajęć koszykarskich dla dziewcząt. Niestety nie udało się utrzymać tej sekcji. Za to z powodzeniem na jesieni ruszyły zajęcia akrobatyki na monocyklu. Zajęcia, zyskujące coraz większą popularność w naszej miejscowości, prowadził Paweł Szczyciński.

Powstało logo Klubu autorstwa Michała Eberta.

W październiku zostało oddane do użytku boisko ze sztucznej trawy ufundowane przez Gminę Piaseczno.

Przez cały 2006 rok Klub Sportowy „Hubertus” rozwijał swoją działalność pod skrzydłami Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia Górnego.

Nasza drużyna piłkarska zaczęła brać udział w turniejach. Został zainaugurowany turniej „Hubertus Cup”, który od tej pory rokrocznie jest rozgrywany w czasie Jarmarku Hubertowskiego.

W ramach tegoż Jarmarku został rozegrany mecz koszykówki dziewcząt. Nasze koszykarki zmierzyły się z drużyną GOSiR. Bardzo obiecująca sekcja koszykówki istniała w naszym Klubie od kwietnia do września 2006. Niestety ze względu na brak wystarczającej ilości uczestniczek zajęć i problemy ze znalezieniem wolnego terminu na hali sportowej, zajęcia sekcji koszykówki musiały zostać zawieszone. Parę naszych zawodniczek przeszło do KS Piaseczno.

Na Jarmarku Hubertowskim 2006 zostało ogłoszone rozstrzygnięcie konkursu na logo Klubu.

Zwyciężył projekt Michała Eberta. Piękny znak klubowy z jeleniem w dynamicznym skoku wkrótce pojawił się na terenie obiektu klubowego dzięki współpracy Klubu z firmą „Kotbury” i z firmą „Dworek Polski”. Logo zostało zastosowane w legitymacjach klubowych i w dokumentach Klubu.

Na jesieni 2006 roku oprócz sekcji piłki nożnej w ramach Klubu zaczęła działać sekcja jazdy akrobatycznej na monocyklu. Sekcję tę prowadzi Paweł Szczyciński zarażając swoją pasją jazdy na monocyklu początkowo swoich rówieśników, a z biegiem czasu coraz młodszych mieszkańców Zalesia Górnego.

W październiku 2006 ukończone zostało pierwsze boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy. Jest to pierwszy z obiektów sportowych ujętych w planie budowy Zalesiańskiego Ośrodka Sportowego.

Rok 2007

Od stycznia 2007 roku Hubertus działa jako niezależne Stowarzyszenie. Oddzielenie się od Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia Górnego było niezbędne ze względu na szybki rozwój Klubu i związaną z nim konieczność wypracowania nowych struktur i form działania.

Od marca 2007 rozpoczęła treningi sekcja łucznicza prowadzona przez trenera Pawła Solińskiego.

We wrześniu trenerka Katarzyna Garbacka rozpoczęła prowadzenie treningów badmintonowych. Również na jesieni rozpoczęła działalność sekcja gimnastyki artystycznej, prowadzona przez trenerkę Dorotę Walendzik.

Kotynuują swoje działanie sekcje piłki nożnej i akrobatyki na monocyklu. Piłkarze zajmują wysokie miejsca w lokalnych turniejach, a członkowie “Monobajki” występują w pokazach, programach telewizyjnych i zlotach monocyklistów.

Na wiosnę 2007 na boisku staje domek klubowy będący miejscem stacjonowania ochrony obiektu i spełniający funkcję magazynu na sprzęt sportowy.

17 stycznia 2007 roku Klub Sportowy „Hubertus” został zarejestrowany jako niezależne Stowarzyszenie Kultury Fizycznej w ewidencji Starostwa Powiatowego w Piasecznie. Rejestracja Klubu jako niezależnego Stowarzyszenia była konieczna ze względu na dynamiczny rozwój Klubu i potrzebę prowadzenia własnej, niezależnej od SPZG księgowości, jak również ze względu na system rozliczeń dofinansowania z Gminy Piaseczno. Mimo wyjścia ze struktur Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia Górnego Klub „Hubertus” w dalszym ciągu ściśle współpracuje ze Stowarzyszeniem, między innymi przy organizacji dorocznych Jarmarków Hubertowskich, w czasie których zawsze rozgrywany jest turniej piłkarski „Hubertus Cup”.

W marcu 2007 powstała w Klubie sekcja łucznicza prowadzona przez trenera klasy mistrzowskiej Pawła Solińskiego. Do sekcji zgłosiło się około 20 zawodników i zawodniczek. Już po trzech miesiącach trzech naszych zawodników wzięło udział w mistrzostwach Warszawy, gdzie zajęli miejsca w pierwszej dziesiątce.

Przez cały rok 2007 intensywnie rozwijała się sekcja jazdy akrobatycznej na monocyklu „Monobajka” prowadzona przez trenera Pawła Szczycińskiego. Zawodnicy wzięli udział w licznych pokazach, zlotach monocyklistów i programach telewizyjnych.

W ramach Jarmarku Hubertowskiego odbył się turniej piłkarski „Hubertus Cup”, gdzie nasi zawodnicy w mocno obsadzonym turnieju zajęli III miejsce. W rozgrywanym na hali sportowej w Zalesiu turnieju „Mikołajkowy Hubertus Cup” nasza drużyna zajęła I miejsce.

We wrześniu 2007 ruszyły zajęcia badmintonowe prowadzone przez znakomitą zawodniczkę Katarzynę Garbacką.

W ramach KS Hubertus zorganizowane zostały zajęcia gimnastyki artystycznej dla najmłodszych dziewcząt. Zajęcia prowadzi trenerka Dorota Walendzik.

Na wiosnę 2007 na terenie zarządzanym przez KS Hubertus pojawił się dzięki wysiłkom Zarządu i dzięki współpracy z firmą „Dworek Polski” drewniany domek klubowy. Klub zawarł umowę z firmą ochroniarską Skorpion, która zobowiązała się pomagać w pilnowaniu porządku na terenie w zamian za możliwość korzystania z domku klubowego jako bazy i miejsca rekreacji. Domek klubowy służył również jako podręczny magazyn sprzętu sportowego, szczególnie dla sekcji łuczniczej i monocyklowej.

Rok 2008

Działają sekcje piłki nożnej, badmintona, łucznictwa, gimnastyki artystycznej i monocykli.

Piłkarze wygrywają “Hubertus Cup” i VI Memoriał Emanuela Koczyby (w piłce nożnej dla dziesięciolatków) w Piasecznie. Łucznicy i badmintoniści zajmują medalowe miejsca w zawodach okręgowych. Monocykliści organizują międzynarodowy zlot monocyklowy o nazwie “Monomania”. Podejmowane są próby stworzenia sekcji szachowej.

Podejmowane przez Klub próby udoskonalenia systemu funkcjonowania boiska nie zostają wprowadzone w życie. Pomysł symbolicznego opodatkowania użytkowników boiska nie jest przez nich zaakceptowany. Boisko pozostaje więc całkowicie bezpłatne, ale nie ma perspektyw poprawy jego jakości.

Młodzi piłkarze K.S. Hubertus odnoszą spektakularne sukcesy: wygrywają turniej „Hubertus Cup” i wygrywają VI Memoriał Emanuela Koczyby rozgrywany w maju w GOSiR Piaseczno. Nasi piłkarze wygrali cały mocno obsadzony turniej wygrywając w finale z zespołem LKS Perła Złotokłos. Kolejne miejsca zajęły drużyny: GOSiR I, Sparta Jazgarzew, Laura Chylice, GOSiR II i Victoria Głosków. Nasi zawodnicy zdobyli też wyróżnienia indywidualne. Andrzej Jordan zdobył puchar króla strzelców turnieju, zaś Jakuba Mazurka uznano za najlepszego zawodnika turnieju. Pucharem wyróżniona została również Zuzanna Ocios, jedyna dziewczyna grająca w turnieju. Na jesieni nasi dziesięciolatkowie biorą udział w rozgrywkach tworzącej się Piaseczyńskiej Ligi Młodzieżowej.

W lipcu Monobajka organizuje zawody monocyklistów, w których oprócz czołówki krajowej startują również zawodnicy z Francji. Zalesiański zlot monocyklistów, który przyjął nazwę „Monomania” na stałe wejdzie do kalendarza polskich imprez monocyklowych.

Zawodnicy sekcji łuczniczej odnotowują pierwsze sukcesy w zawodach. W rozgrywanej na wiosnę Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży wystartowało trzech zawodników, a Paweł Godlewski wywalczył srebrny medal w strzelaniu na 25 m i wysokie czwarte miejsce w klasyfikacji ogólnej. Na jesieni w turnieju okręgowym nasi zawodnicy zajęli drugie i czwarte miejsce.

Intensywnie trenujący zawodnicy i zawodniczki sekcji badmintonowej odnotowują pierwsze sukcesy w turniejach okręgowych.

Wciąż działa sekcja gimnastyki artystycznej i podejmowane są próby stworzenia sekcji szachowej.

W kwestii utrzymania obiektu klubowego w roku 2008 nastąpił regres. W związku z niewystarczającym dofinansowaniem z Gminy, w celu utrzymania należytego porządku na terenie zarządzanym przez KS Hubertus, Zarząd Klubu wprowadził system partycypacji użytkowników boiska w kosztach jego utrzymania. System polegał na składce w wysokości 5 zł miesięcznie uprawniającej do nieograniczonego korzystania z boiska poza godzinami zajęć szkolnych i zajęć sekcji piłki nożnej naszego Klubu. Dla osób których nie stać na składkę tej wysokości Klub proponował przepracowanie 1 godziny w miesiącu przy pracach porządkowych na terenie. Dla osób sporadycznie korzystających z boiska wprowadzono wpłatę w wysokości 2 zł uprawniającą do korzystania z boiska przez cały dzień. System umożliwił Klubowi zatrudnienie osoby pilnującej porządku i sprzątającej teren. Niestety nie wszyscy użytkownicy boiska gotowi byli do przyjęcia nowego systemu jego funkcjonowania. Jedna z osób grających w piłkę wystosowała pismo do Gminy Piaseczno zaskarżające wprowadzony przez Klub system drobnych opłat za korzystanie z boiska. Na spotkaniu w Urzędzie Gminy padła deklaracja ze strony protestującego, że gwarantuje utrzymanie porządku na boisku, a Klub zdecydował o odstąpieniu od pobierania jakichkolwiek opłat za użytkowanie boiska. Obietnica utrzymania porządku przez protestujących przeciwko systemowi opłat nie została zrealizowana, więc teren boiska utrzymywany jest wciąż przez Klub Hubertus przy utrzymaniu jak najmniejszych kosztów, co niewątpliwie odbija się na kondycji całego terenu.

Rok 2009

Sekcja piłki nożnej zyskuje dwóch nowych trenerów. Są to Michał Wielogórski i Adam Stelmasiak. W szkółce piłkarskiej Hubertusa trenują zawodnicy do 12 lat. W wieku 13 lat nasi najlepsi zawodnicy przechodzą zwykle do Jedności Żabieniec.

Najlepszy łucznik Hubertusa, Jakub Gabarkiewicz, zajmuje medalowe miejsca w regionalnych zawodach.

Czołowi badmintoniści są zakwalifikowani do kadry Mazowsza. Adam Szolc w kategorii U-11 wygrywa turniej Wilson Open 2009 w Sochocinie, w parze z Michałem Matysiakiem wygrywa turniej w grze podwójnej.

Wśród uczestników zajęć Monobajki przeważają uczniowie pierwszych klas szkoły podstawowej. Starsi zawodnicy biorą udział w letnich zawodach Monomania.

Zawodniczki sekcji gimnastyki artystycznej prezentują swoje umiejętności na pokazie na Jarmarku Hubertowskim.

Dzięki intensywnej akcji organizacyjnej przeprowadzonej przez Klub, w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Zalesiu Górnym zostają zainstalowane podnoszone kosze. Zwiększa to bezpieczeństwo, przestrzeń i komfort korzystania z hali.

Tak jak w poprzednich latach sekcja piłkarska pod wodzą trenera Łukasza Matulki działa znakomicie. Zawodnicy biorą udział w turniejach i wyjeżdżają na letni obóz szkoleniowy. Do pracy trenerskiej włączają się młodzi trenerzy: Michał Wielogórski i Adam Stelmasiak.

Jakub Gabarkiewicz, nasz czołowy łucznik w roku 2009 zajmuje VI miejsce w Halowych Mistrzostwach Mazowsza, zaś w finale Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży jest III w klasyfikacji końcowej. W grudniu czterech zawodników Hubertusa wywalczyło punktowane miejsca w Halowych Zawodach Łuczniczych „Turnieju Mikołajkowym”.

Intensywna praca w sekcji badmintona zaczyna przynosić pierwsze owoce. Na turnieju Wilson Open 2009 w Sochocinie Adam Szolc zajmuje I miejsce w grze indywidualnej w kategorii wiekowej U-11, Adam w parze z Michałem Matysiakiem zdobywa złoty medal w grze podwójnej, zaś Patrycja Borzęcka i Kacper Fryszczyn – III miejsce w grze mieszanej w kategorii młodzików. Zawodnicy z naszej sekcji zostali również zakwalifikowani do Kadry Mazowsza i biorą udział w obozach kondycyjnych i zgrupowaniach.

W sekcji Monobajka dokonuje się zmiana pokoleniowa. Starsi zawodnicy ćwiczą amatorsko i biorą udział w „Monomanii”, a na treningi uczęszcza grupa zawodników w wieku około 10 lat.

Sekcja gimnastyki artystycznej nadal cieszy się popularnością wśród najmłodszych zawodniczek Klubu. W czerwcu, w ramach Jarmarku Hubertowskiego dziewczęta dają krótki pokaz swoich umiejętności.

Pod koniec roku 2008, dzięki usilnym zabiegom Zarządu Klubu udaje się we współpracy z kierownictwem Szkoły Podstawowej doprowadzić do powstania konstrukcji opuszczanych koszy w hali sportowej przy tejże Szkole. Nowa konstrukcja pozwala na efektywniejsze wykorzystanie powierzchni hali (mieszczą się w niej cztery korty do badmintona), zwiększa również bezpieczeństwo uczestników zajęć sportowych.

Klub zyskuje Dyrektora, którym zostaje Krzysztof Kłosowski. Ustanowienie tej funkcji stało się niezbędne w obliczu rozmiaru zadań związanych z wielosekcyjną strukturą Klubu, koniecznością koordynacji działań w zakresie kontaktów z Urzędem Gminy, GOSiRem, składaniem sprawozdań, sporządzaniem rozliczeń, współpracy z księgowością, ustalaniem grafiku zajęć sportowych, szczególnie na hali sportowej w okresie zimowym, kontaktów z trenerami, zawodnikami i ich rodzicami.

Rok 2010

Zawodnicy sekcji badmintona zwiększają ilość startów w turniejach krajowych, zajmując w nich czołowe miejsca. W Międzywojewódzkich Mistrzostwach Polski Młodzików Młodszych Adam Szolc i Michał Matysiak zdobywają srebrny medal w grze podwójnej. Adam Szolc zdobywa srebrny medal w grze pojedynczej. Klub Hubertus zajmuje 4 miejsce, zaś 5 zawodników Hubertusa jest w kadrze Mazowsza w kategorii wiekowej młodzików.

 Łucznicy Hubertusa plasują się w czołówce regionu Mazowsze.  Między innymi sukcesami Jakub Gabarkiewicz zdobył złoty medal na Mistrzostwach Wojewódzkich Młodzików rozgrywanych w Radzyminie.

 Piłkarze pod wodzą trenerów Łukasza Matulki i Michała Wielogórskiego rozgrywają wyrównane mecze z rówieśnikami z klubów naszego regionu.

Zawodniczki gimnastyki artystycznej prezentują swoje umiejętności na Jarmarku Hubertowskim.

Sekcja monocyklowa dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego udoskonala tor do ćwiczeń na monocyklach. Na tym torze rozgrywane są konkurencje dorocznego zlotu monocyklistów “Monomania”.

Badminton

W Międzywojewódzkich Mistrzostwach Polski Młodzików, odbywających się w Warszawie 25.04.2010 Adam Szolc i Michał Matysiak zdobyli srebrny medal w grze podwójnej chłopców. Szolc dotarł również do ćwierćfinału w grze pojedynczej, gdzie został pokonany przez późniejszego wicemistrza turnieju Eryka Popławskiego. W grze mieszanej Patrycja Borzęcka i Kacper Fryszczyn nie wykorzystali szansy na medal i zostali pokonani w ćwierćfinale przez parę z Płocka. Również dziewczynki w grze podwójnej zanotowały udany występ Dorota Matysiak wraz z Zuzanną Wichowską odpadły z rywalizacji dopiero w ćwierćfinale, przegrywając z przyszłymi złotymi medalistkami z AZS WAT Magdaleną Kokoszką i Anną Zielińską.

Drużynowo Klub Hubertus zajął bardzo wysokie 4 miejsce na 15 drużyn biorących udział w zawodach. Zdobywając dla województwa mazowieckiego aż 5 punktów.

5 zawodników Hubertusa jest w Kadrze wojewódzkiej młodzików, a kolejnych 3 jest w rezerwie tej kadry. Zawodnicy systematycznie biorą udział w zawodach i innych akcjach szkoleniowych prowadzonych przez Mazowiecki Okręgowy Związek Badmintona.

Łucznictwo

Nasi czołowi zawodnicy, którzy odnoszą sukcesy w turniejach mazowieckich to: Jakub Gabarkiewicz, Agata Rościszewska i Jakub Kowalski

Piłka nożna

Sekcja piłki nożnej, zgodnie z ustaleniami z władzami Gminy Piaseczno, koncentruje się przede wszystkim na szkoleniu młodszych roczników. Starsze roczniki wyszkolonych w KS Hubertus zawodników przenoszą się do Klubów w Jazgarzewie, Żabieńcu i Piasecznie. Kluby te dysponują pełnowymiarowymi boiskami do piłki nożnej, a dla zawodników w wieku od 13 lat nie jest już problemem samodzielny dojazd na treningi. Bardzo istotne jest, że młodsze roczniki mają możliwość trenowania na miejscu, w Zalesiu, a poziom szkolenia w grupach prowadzonych przez Łukasza Matulkę i Michała Wielogórskiego jest wysoki, czego dowodzą wyniki meczów naszych piłkarzy z ich rówieśnikami z innych klubów.

Monobajka

Monobajka skupia się na szkoleniu zawodników z młodszych roczników, ale również zorganizowany zostaje tradycyjny, ogólnopolski zlot monocyklistów „Monomania”. Ta impreza jest po części wsparta finansowo przez Starostwo Powiatowe. Dzięki temu mógł powstać lepszej niż dotychczas jakości tor do ćwiczeń monocyklowych.

Organizacja

Pierwsza połowa roku 2010 to dobry, stabilny okres w działaniu Klubu. Niestety druga połowa tego roku przynosi podobnie jak w innych klubach sportowych na terenie Gminy Piaseczno, duże kłopoty finansowe. W związku z ogólnie trudną sytuacją finansową Gminy władze wycofują się z wcześniej obiecanego dofinansowania Klubu. W związku z tym Zarząd zmuszony jest podjąć decyzję o zwiększeniu składek zawodników uczęszczających na zajęcia. Równocześnie intensyfikują się wysiłki Zarządu w kierunku pozyskania sponsorów i zapewnienia stabilności finansowej Klubu.

Rok 2011

Na rozegranych w kwietniu Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w badmintonie, Adam Szolc zdobył złoty medal w grze podwójnej, srebrny w grze pojedynczej. Dorota i Michał Matysiak zdobyli srebrny medal w grze mieszanej. W klasyfikacji klubowej Hubertus zajął na tych zawodach pierwsze miejsce.

Badminton

W najważniejszym turnieju sezonu dla dzieci do lat 13- Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików, który 16 kwietnia 2011, odbył się w Ornecie, zawodnicy naszego klubu zdobyli 3 medale: Adam Szolc, grający w parze z Jakubem Tembikowskim z zaprzyjaźnionego klubu LKS Naprzód Zielonki zdobyli złoty medal w grze podwójnej chłopców. Adam równie świetnie spisał się w grze pojedynczej, gdzie zdobył srebrny medal. W finale musiał uznać wyższość zawodnika gospodarzy Sebastiana Kimso. Mecz był bardzo wyrównany i zacięty, po pięknej walce Sebastian wygrał 21/15, 21/16. W grze mieszanej rodzeństwo Dorota i Michał Matysiak przebojem dotarli do finału, po drodze wygrywając bez najmniejszych problemów każdy mecz i ostatecznie zdobywając srebrny medal.

Oprócz sukcesów indywidualnych, na uwagę zasługuje fakt, że Klub Sportowy Hubertus Zalesie Górne, w klasyfikacji drużynowej zajął historyczne pierwsze miejsce, wyprzedzając tak silne drużyny jak: UKSB Milenium Warszawa oraz UKS 70 Płock. Jest to największy jak do tej pory sukces zawodników Hubertusa, mamy nadzieję, że nie ostatni.

Swój wkład w sukces drużynowy mieli niemal wszyscy: oprócz wspomnianych medalistów punkty dla klubu zdobywali w grze mieszanej Franek Ebert z Zosią Kudełką, w deblu dziewcząt Natalia Strzelczyk i Kasia Gęsicka, w singlu dziewcząt Dorota Matysiak. Zacięty i bardzo emocjonujący pojedynek stoczyli nasi najmniej doświadczeni chłopcy w grze podwójnej- Kuba Janiszek z Dominikiem Telakowcem, przegrali w 3 setach z zawodnikami SLKS Tramp Orneta w trzecim secie ulegając 22-20. Dla Kuby był to pierwszy start w zawodach. Natalia Strzelczyk, która również po raz pierwszy startowała oprócz wygranego debla, wygrała też swój pojedynek w grze singlowej. Także Kasia Gęsicka wygrała swoje dwa mecze oraz Mikołaj Jóźwiak, który przeszedł swoją pierwszą rundę w grze pojedynczej.

Skład drużyny:

Dziewczęta: Patrycja Borzęcka, Kasia Gęsicka, Zosia Kudełka, Dorota Matysiak, Maja Sierpińska, Natalia Strzelczyk, Zuza Wichowska.

Chłopcy: Franek Ebert, Kuba Janiszek, Mikołaj Jóźwiak, Michał Matysiak, Adam Szolc, Dominik Telakowiec, Mateusz Ziemła.

W Międzynarodowym Pucharze Gór Świętokrzyskich, który odbył się w Suchedniowie i Żagańsku i w którym startowali Polacy , Białorusini, Bułgarzy, Czesi, Litwini, Łotysze, Mołdawianie, Słowacy i Ukraińcy (w sumie 400 badmintonistów), nasz zawodnik Adam Szolc zajął III miejsce w grze pojedynczej młodzików.

Krajowy Turniej Młodzików z serii Warsaw OpenAdam Szolc dwukrotnie zajął I miejsce w grze pojedynczej oraz w grze mieszanej w parze z Aleksandrą Goszczyńską. Michał Matysiak zajął II miejsce w grze pojedynczej i II miejsce w grze mieszanej w parze z Dorotą Matysiak

Międzynarodowy Festiwal Badmintona w którym brali udział zawodnicy z Polski, Ukrainy, Mołdawii, Białorusi i Danii. Adam Szolc wygrał turniej w grze pojedynczej młodzików i zajął II miejsce w grze mieszanej z Aleksandrą Goszczyńską. Adam Szolc w półfinale pokonał bardzo mocnego zawodnika Tymoteusza Malika a w finale wygrał z zawodnikiem Mołdawi Sashą Ursatiim.

Michał Matysiak i Dorota Matysiak w tym turnieju zdobyli brązowy medal.

Krajowy Turniej MłodzikówDorota Matysiak w grze pojedynczej dziewcząt zajęła III miejsce natomiast w grze mieszanej z Michałem Matysiakiem zajęła miejsce II. Michal Matysiak w grze pojedynczej zajął II miejsce. Adam Szolc w grze pojedynczej i w grze mieszanej zajął I miejsce.

Ada Sobiecka w parze z Natalią Strzelczyk zajeły III miejsce w grze podwójnej oraz Michał Jóźwiak z Aleksandrem Wyżykowskim zajeli II miejsce w grze podwójnej.

Łucznictwo

Jakub Kowalski zajął 8 miejsce w mistrzostwach wojewódzkich w kategorii młodzików. Tym samym zakwalifikował się do reprezentacji Mazowsza na zawody Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików.

Michał Kowalski zajął 6 i 8 miejsce w kategorii młodzików w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży.

Jakub Gabarkiewicz startował w siedmiu zawodach ogólnopolskich i obecnie jest w kadrze Mazowsza juniorów młodszych. Osiąga poziom rokujący duże sukcesy

PIłka nożna

Rocznik 2002 pod kierownictwem trenera Łukasza Matulki zarówno w rundzie wiosennej jak i jesiennej roku 2011, brał udział w Powiatowej Lidze Piaseczyńskiej organizowanej przez GOSiR Piaseczno. Na Wiosnę zespół rozgrywał bardzo wyrównane mecze z drużynami z naszego powiatu czego efektem było wysokie miejsce w ogólnej klasyfikacji na koniec rundy. Na jesieni zespół zaprezentował się jeszcze lepiej. Chłopcy niejednokrotnie wygrywali rywalizację z drużynami z większych miejscowości tj. GOSiR Piaseczno, Set Lesznowola. Efektem udanej rywalizacji było 3 miejsce na koniec rundy. Ponadto zespół kilkukrotnie rywalizował podczas turniejów w Siennicy mając możliwość grania z rówieśnikami z Województwa Mazowieckiego. Nasza drużyna zawsze plasowała się w górnej części klasyfikacji zajmując nawet miejsca na podium.

Poziom sprawności ogólnej zawodników rocznika 2002 w roku 2011 bardzo się podniósł. Czynnikiem, który miał na to duży wpływ był obóz przygotowawczy w ośrodku Żabinka koło Kruklanek. Efektem udanej organizacji w 2011 roku jest chęć trenowania coraz większej grupy osób w drużynie trenera Łukasza Matulki.

Rocznik 2004 pod kierownictwem trenera Dariusza Zabiżewskiego bardzo udanie przepracował rok 2011. Nacisk stawiany głównie na pracę na treningach podniósł poziom sprawności motorycznej najmłodszej grupy piłkarzy w Klubie Sportowym Hubertus. Zawodnicy kształtowali elementy techniczne oraz powoli wdrażali się w rywalizację z innymi drużynami. Chłopcy podjęli walkę w meczach sparingowych w drużynami warszawskimi kilkukrotnie pokonując choćby zespół rówieśników ze Szkoły Futbolu Wilanów. Ponadto dwóch zawodników wyjechało na letni obóz z rocznikiem 2002 i ze swoich obowiązków treningowych wywiązali się bez zarzutu. Chętnych do trenowania w najmłodszej grupie nie brakuje i grono zawodników regularnie się powiększa.

Monobajka

Znaczącym zdarzeniem w działaniu sekcji w roku 2011 było wybudowanie toru przeszkód specjalnie zaprojektowanego z myślą o treningach i zawodach dla uczestników zajęć. Ważnym elementem wychowawczym był społeczny udział najmłodszych zawodników w pracach nad budową toru. Dzięki nowej konstrukcji zawodnicy znacznie podnieśli poziom swoich umiejętności, co wykazały wewnętrzne zawody i konsultacje z czołowymi polskimi zawodnikami z innych ośrodków. Ewolucje na monocyklu należą do najefektywniejszych ćwiczeń rozwijających zmysł równowagi i koordynację ruchową. Budujący jest fakt, że monocykle cieszą się największym zainteresowaniem wśród młodych (niższe klasy szkoły podstawowej) zawodników.

Gimnastyka artystyczna

Regularnie prowadzone przez trenerkę Dorotę Walendzik zajęcia są ważnym ogniwem oferty Klubu Sportowego Hubertus, gdyż dają możliwość wszechstronnego rozwoju fizycznego dla dziewcząt w wieku przedszkolnym i z niższych klas szkoły podstawowej.

Dziewczęta zaprezentowały nabyte na zajęciach umiejętności na dorocznym Jarmarku Hubertowskim. Pokaz gimnastyczny wzbudził podziw mieszkańców Zalesia.

Rok 2011

Na rozegranych w kwietniu Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w badmintonie, Adam Szolc zdobył złoty medal w grze podwójnej, srebrny w grze pojedynczej. Dorota i Michał Matysiak zdobyli srebrny medal w grze mieszanej. W klasyfikacji klubowej Hubertus zajął na tych zawodach pierwsze miejsce.

Badminton

W najważniejszym turnieju sezonu dla dzieci do lat 13- Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików, który 16 kwietnia 2011, odbył się w Ornecie, zawodnicy naszego klubu zdobyli 3 medale: Adam Szolc, grający w parze z Jakubem Tembikowskim z zaprzyjaźnionego klubu LKS Naprzód Zielonki zdobyli złoty medal w grze podwójnej chłopców. Adam równie świetnie spisał się w grze pojedynczej, gdzie zdobył srebrny medal. W finale musiał uznać wyższość zawodnika gospodarzy Sebastiana Kimso. Mecz był bardzo wyrównany i zacięty, po pięknej walce Sebastian wygrał 21/15, 21/16. W grze mieszanej rodzeństwo Dorota i Michał Matysiak przebojem dotarli do finału, po drodze wygrywając bez najmniejszych problemów każdy mecz i ostatecznie zdobywając srebrny medal.

Oprócz sukcesów indywidualnych, na uwagę zasługuje fakt, że Klub Sportowy Hubertus Zalesie Górne, w klasyfikacji drużynowej zajął historyczne pierwsze miejsce, wyprzedzając tak silne drużyny jak: UKSB Milenium Warszawa oraz UKS 70 Płock. Jest to największy jak do tej pory sukces zawodników Hubertusa, mamy nadzieję, że nie ostatni.

Swój wkład w sukces drużynowy mieli niemal wszyscy: oprócz wspomnianych medalistów punkty dla klubu zdobywali w grze mieszanej Franek Ebert z Zosią Kudełką, w deblu dziewcząt Natalia Strzelczyk i Kasia Gęsicka, w singlu dziewcząt Dorota Matysiak. Zacięty i bardzo emocjonujący pojedynek stoczyli nasi najmniej doświadczeni chłopcy w grze podwójnej- Kuba Janiszek z Dominikiem Telakowcem, przegrali w 3 setach z zawodnikami SLKS Tramp Orneta w trzecim secie ulegając 22-20. Dla Kuby był to pierwszy start w zawodach. Natalia Strzelczyk, która również po raz pierwszy startowała oprócz wygranego debla, wygrała też swój pojedynek w grze singlowej. Także Kasia Gęsicka wygrała swoje dwa mecze oraz Mikołaj Jóźwiak, który przeszedł swoją pierwszą rundę w grze pojedynczej.

Skład drużyny:

Dziewczęta: Patrycja Borzęcka, Kasia Gęsicka, Zosia Kudełka, Dorota Matysiak, Maja Sierpińska, Natalia Strzelczyk, Zuza Wichowska.

Chłopcy: Franek Ebert, Kuba Janiszek, Mikołaj Jóźwiak, Michał Matysiak, Adam Szolc, Dominik Telakowiec, Mateusz Ziemła.

W Międzynarodowym Pucharze Gór Świętokrzyskich, który odbył się w Suchedniowie i Żagańsku i w którym startowali Polacy , Białorusini, Bułgarzy, Czesi, Litwini, Łotysze, Mołdawianie, Słowacy i Ukraińcy (w sumie 400 badmintonistów), nasz zawodnik Adam Szolc zajął III miejsce w grze pojedynczej młodzików.

Krajowy Turniej Młodzików z serii Warsaw OpenAdam Szolc dwukrotnie zajął I miejsce w grze pojedynczej oraz w grze mieszanej w parze z Aleksandrą Goszczyńską. Michał Matysiak zajął II miejsce w grze pojedynczej i II miejsce w grze mieszanej w parze z Dorotą Matysiak

Międzynarodowy Festiwal Badmintona w którym brali udział zawodnicy z Polski, Ukrainy, Mołdawii, Białorusi i Danii. Adam Szolc wygrał turniej w grze pojedynczej młodzików i zajął II miejsce w grze mieszanej z Aleksandrą Goszczyńską. Adam Szolc w półfinale pokonał bardzo mocnego zawodnika Tymoteusza Malika a w finale wygrał z zawodnikiem Mołdawi Sashą Ursatiim.

Michał Matysiak i Dorota Matysiak w tym turnieju zdobyli brązowy medal.

Krajowy Turniej MłodzikówDorota Matysiak w grze pojedynczej dziewcząt zajęła III miejsce natomiast w grze mieszanej z Michałem Matysiakiem zajęła miejsce II. Michal Matysiak w grze pojedynczej zajął II miejsce. Adam Szolc w grze pojedynczej i w grze mieszanej zajął I miejsce.

Ada Sobiecka w parze z Natalią Strzelczyk zajeły III miejsce w grze podwójnej oraz Michał Jóźwiak z Aleksandrem Wyżykowskim zajeli II miejsce w grze podwójnej.

Łucznictwo

Jakub Kowalski zajął 8 miejsce w mistrzostwach wojewódzkich w kategorii młodzików. Tym samym zakwalifikował się do reprezentacji Mazowsza na zawody Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików.

Michał Kowalski zajął 6 i 8 miejsce w kategorii młodzików w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży.

Jakub Gabarkiewicz startował w siedmiu zawodach ogólnopolskich i obecnie jest w kadrze Mazowsza juniorów młodszych. Osiąga poziom rokujący duże sukcesy

PIłka nożna

Rocznik 2002 pod kierownictwem trenera Łukasza Matulki zarówno w rundzie wiosennej jak i jesiennej roku 2011, brał udział w Powiatowej Lidze Piaseczyńskiej organizowanej przez GOSiR Piaseczno. Na Wiosnę zespół rozgrywał bardzo wyrównane mecze z drużynami z naszego powiatu czego efektem było wysokie miejsce w ogólnej klasyfikacji na koniec rundy. Na jesieni zespół zaprezentował się jeszcze lepiej. Chłopcy niejednokrotnie wygrywali rywalizację z drużynami z większych miejscowości tj. GOSiR Piaseczno, Set Lesznowola. Efektem udanej rywalizacji było 3 miejsce na koniec rundy. Ponadto zespół kilkukrotnie rywalizował podczas turniejów w Siennicy mając możliwość grania z rówieśnikami z Województwa Mazowieckiego. Nasza drużyna zawsze plasowała się w górnej części klasyfikacji zajmując nawet miejsca na podium.

Poziom sprawności ogólnej zawodników rocznika 2002 w roku 2011 bardzo się podniósł. Czynnikiem, który miał na to duży wpływ był obóz przygotowawczy w ośrodku Żabinka koło Kruklanek. Efektem udanej organizacji w 2011 roku jest chęć trenowania coraz większej grupy osób w drużynie trenera Łukasza Matulki.

Rocznik 2004 pod kierownictwem trenera Dariusza Zabiżewskiego bardzo udanie przepracował rok 2011. Nacisk stawiany głównie na pracę na treningach podniósł poziom sprawności motorycznej najmłodszej grupy piłkarzy w Klubie Sportowym Hubertus. Zawodnicy kształtowali elementy techniczne oraz powoli wdrażali się w rywalizację z innymi drużynami. Chłopcy podjęli walkę w meczach sparingowych w drużynami warszawskimi kilkukrotnie pokonując choćby zespół rówieśników ze Szkoły Futbolu Wilanów. Ponadto dwóch zawodników wyjechało na letni obóz z rocznikiem 2002 i ze swoich obowiązków treningowych wywiązali się bez zarzutu. Chętnych do trenowania w najmłodszej grupie nie brakuje i grono zawodników regularnie się powiększa.

Monobajka

Znaczącym zdarzeniem w działaniu sekcji w roku 2011 było wybudowanie toru przeszkód specjalnie zaprojektowanego z myślą o treningach i zawodach dla uczestników zajęć. Ważnym elementem wychowawczym był społeczny udział najmłodszych zawodników w pracach nad budową toru. Dzięki nowej konstrukcji zawodnicy znacznie podnieśli poziom swoich umiejętności, co wykazały wewnętrzne zawody i konsultacje z czołowymi polskimi zawodnikami z innych ośrodków. Ewolucje na monocyklu należą do najefektywniejszych ćwiczeń rozwijających zmysł równowagi i koordynację ruchową. Budujący jest fakt, że monocykle cieszą się największym zainteresowaniem wśród młodych (niższe klasy szkoły podstawowej) zawodników.

Gimnastyka artystyczna

Regularnie prowadzone przez trenerkę Dorotę Walendzik zajęcia są ważnym ogniwem oferty Klubu Sportowego Hubertus, gdyż dają możliwość wszechstronnego rozwoju fizycznego dla dziewcząt w wieku przedszkolnym i z niższych klas szkoły podstawowej.

Dziewczęta zaprezentowały nabyte na zajęciach umiejętności na dorocznym Jarmarku Hubertowskim. Pokaz gimnastyczny wzbudził podziw mieszkańców Zalesia.

Rok 2012

W Klubie Hubertus działa 5 sekcji: badminton, łucznictwo, piłka nożna, gimnastyka artystyczna i Monobajka.

W rywalizacji sportowej największe sukcesy osiąga sekcja badmintona. Adam Szolc zdobywa w kategorii młodzików swój pierwszy, brązowy medal na Mistrzostwach Polski Młodzików

Badminton

 • 10-11.02.2012 Krajowy Turniej Młodzików w Suchedniowie: Adam Szolc w grze pojedynczej zajął 3 miejsce, a w grze mieszanej w parze z Aleksandrą Goszczyńską miejsce 1
 • Mazovia Junior Cup: Adam Szolc I miejsce w grze pojedynczej i II miejsce w grze mieszanej. 
 • Kwiecień 2012 – Turniej w Warszawie- 1 Miejsce Michała Matysiaka w grze pojedynczej,
  1 miejsce Doroty Matysiak, 1 miejsce rodzeństwa Matysiaków w grze mieszanej, oraz 3 miejsce pary mieszanej Mikołaj Jóźwiak/ Maja Sierpińska.
 • Z eliminacji do Indywidualnych Mistrzostw Polski Młodzików awansowali Dorota Matysiak oraz Michał Matysiak oraz Adam Szolc z listy klasyfikacyjnej
 • W sobotę 12.05 w Warszawie odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików. Drużynowo bezkonkurencyjni okazali się zawodnicy z KS Hubertus Zalesie Górne wyprzedzając drużyny UKSB Milenium Warszawa i Masovia Płock. Drużynowo zdobyliśmy 14,5 punkta.

Zawodnicy Hubertusa zdobyli 7 medali, o 4 więcej niż w roku ubiegłym.

Medale dla naszej drużyny zdobywali:

Dwa złote Adam Szolc w grze pojedynczej i mieszanej,

Dwa srebrne Dorota Matysiak w grze pojedynczej i mieszanej w parze ze swoim bratem Michałem,

Jeden brązowy w grze pojedynczej dla Michała Matysiaka

Brązowy medal gra mieszana Dominik Telakowiec z Adą Sobiecką

Brązowy medal w grze podwójnej dla Natalii Strzelczyk i Kasi Gęsickiej

Skład drużyny:

Adam Szolc, Michał Matysiak, Aleksander Wyżykowski, Mikołaj Jóźwiak, Dominik Telakowiec, Dorota Matysiak, Ada Sobiecka, Maja Sierpińska, Natalia Strzelczyk, Kasia Gęsicka

18-20.05 w Słupsku rozegrane zostały Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików w Badmintonie

Adam SZOLC został brązowym medalistą Indywidualnych Mistrzostw Polski Młodzików w badmintonie!! To największy jak do tej pory sukces Adama w jego karierze.

 

Przygotowania do sezonu tradycyjnie zaowocowały w zgrupowania letnie, 7 zawodników Hubertusa: Adam Szolc, Dorota Matysiak, Mikołaj Józwiak, Aleksander Wyżykowski, Kacper Fryszczyn, Natalia Strzelczyk, Michał Matysiak brało udział w obozie Kadry Wojewódzkiej w Sochocinie.

W drugiej połowie sierpnia odbył się obóz międzyklubowy w Suchedniowie, gdzie trenowali zawodnicy Hubertusa oraz zawodnicy z zaprzyjaźnionych klubów Masovia Płock, AZS UW Warszawa oraz Akro- Bad Warszawa. W obozie wzięło udział 13 zawodników Hubertusa.

Grupa Naborowa- początkująca rozpoczęła treningi 3 razy w tygodniu, o jeden więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym. Zorganizowany został nabór uzupełniający do istniejącej grupy. Obecnie w grupie naborowej – początkującej trenuje 16 osób, w grupie zaawansowanej również 16 osób. Coraz większe zainteresowanie Klub Hubertus odnotowuje również wśród graczy amatorskich, na każde zajęcia przychodzi po kilkanaście osób. Sekcja ciągle się rozwija.

Sezon 2012-2013 przyniósł zmiany przepisów i regulaminów. Najważniejsze zmiany dotyczą kategorii wiekowych, powstały nowe kategorie, cały regulamin próbuje równać do całej Europy, gdzie kategorie wiekowe zmieniają się, co dwa lata. W takim układzie rocznik, 1999 czyli Adam Szolc, Matysiak Dorota, Maja Sierpińska, Franek Ebert jeszcze przez dwa lata będą grać w kategorii młodzik, rocznik 1998 z juniora młodszego został cofnięty do kategorii młodzik, a cała reszta rocznika 2000 i młodsi są w kategorii wiekowej Młodzik Młodszy. Wiąże się to z coraz liczniejszymi startami. Okres jest przejściowy, może być to sezon trudniejszy ze względu na zmiany i powrót starszego rocznika do młodzików.

Sezon zaczęliśmy od Krajowego Turnieju Młodzików w Warszawie 24.09.2012. Adam Szolc zajął drugie miejsce w grze pojedynczej, został pokonany przez starszego o rok kolegę z Łodzi Michała Kikosickiego, w grze podwójnej Adam ze swoim nowym partnerem deblowym na ten sezon Miłoszem Kaimem z Płocka zajęli 1 miejsce. Dorota Matysiak w grze podwójnej w parze z Olgą Mikszą zajęły 2 miejsce. Tak więc początek startów w sezonie 20012/ 2013 można uznać za udany.

Kolejny turniej wypadł pod koniec września w Suchedniowie, bardzo duży, międzynarodowy turniej przyciąga zawsze wielu zawodników z całej Polski jak i z zagranicy- Puchar Gór Świętokrzyskich. Adam Szolc z Miłoszem Kaimem w grze podwójnej zajęli 3 miejsce.

16.10.2012 Odbył się turniej z cyklu Warsaw Open w kategorii Młodzików oraz Młodzików Młodszych, gdzie Szolc z Kaimem zajęli 1 miejsce, Adam również 1 miejsce w grze pojedynczej. Dorota Matysiak z Olgą Mikszą 3 miejsce.

W Młodzikach Młodszych 1 miejsce dla Michała Matysiaka w grze podwójnej gdzie grał w parze Miłoszem Miernikiem z Suchedniowa, 2 miejsce dla Mikołaja Jóźwiaka i Aleksandra Wyżykowskiego, 3 miejsce dla Dominika Telakowca i Mateusza Ziemły, oraz 2 miejsce dla Michała Matysiaka w grze pojedynczej, gdzie w finale po zaciętym 3 setowym pojedynku pokonał go partner deblowy Miłosz Miernik.

14.10.2012 Krajowy Turniej młodzików młodszych 1 miejsce dla Michała Matysiaka w grze pojedynczej oraz 3 miejsce w grze podwójnej dla Mikołaja Jóźwiaka i Aleksandra Wyżykowskiego.

Mazovia Junior Cup na stałe przeniesiona z marca na październik przyniosła dla zawodników Hubertusa brązowe medale.

W tegorocznej XII Mazovii wystąpiło ponad 330 zawodniczek i zawodników z 37 klubów krajowych oraz 3 zagranicznych (Białoruś, Litwa, Ukraina). Po tegorocznej zmianie kategorii wiekowych rozegrane zostały turnieje do lat 19, 17 , 15, 13 i 11.

W turnieju do lat 13:

 • 3 miejsce w grze podwójnej Michał Matysiak wraz z Miłoszem Miernikiem z Suchedniowa
 • 3 miejsce w grze mieszanej Ada Sobiecka wraz Oleksandrem Barvinskym z Ukrainy

W turnieju do lat 15:

 • 3 miejsce w grze pojedynczej Adam Szolc
 • 3 miejsce w grze podwójnej Dorota Matysiak wraz z Olgą Mikszą z Wesołej

Drużynowo na 39 klubów startujących Hubertus zajął 14 miejsce!

 

Konsultacja szkoleniowa z Trenerem Kadry Narodowej

Pod koniec października 5 zawodników Hubertusa wzięło udział w 2,5 godzinnej konsultacji szkoleniowej z trenerem Kadry Narodowej Kim Young Manem, a u jego boku bacznie asystowali trenerzy Dariusz Zięba i Jerzy Dołhan.

Celem konsultacji była ocena poziomu technicznego zawodników oraz wskazanie obszarów i środków do rozwoju.

Trener Kim był bardzo pozytywnie zaskoczony poziomem młodych zawodników i stwierdził, że widzi w nich następców naszych olimpijczyków.

10 listopada 2012 ponownie zawitaliśmy do Suchedniowa na Krajowy Turniej Młodzików Młodszych, gdzie kolejne sukcesy zanotowali zawodnicy Hubertusa

1 miejsce dla Michała Matysiaka w grze podwójnej

3 miejsce Michał w grze pojedynczej,

3 miejsce Aleksander Wyżykowski w grze pojedynczej,

Oraz 2 miejsce dla debla Mikołaj Jóźwiak i Aleksander Wyżykowski.

 

W połowie listopada ponowne sukcesy i worek medali dla Badmintonistów!

4 złota i 2 srebra w Łodzi

W sobotę 17 listopada rozegrano w Łodzi Krajowy Turniej Młodzików i Młodzików Młodszych w badmintonie.

W poszczególnych kategoriach zawodnicy Hubertusa zdobyli:

Młodzicy

złoty medal w grze podwójnej chłopców Adam Szolc/ Miłosz Kaim

srebrny medal Adam Szolc gra pojedyncza

srebrny medal Dorota Matysiak/ Olga Miksza gra podwójna dziewcząt

 Młodzicy Młodsi

złoto Michał Matysiak gra pojedyncza

złoto Michał Matysiak / Miłosz Miernik gra podwójna chłopców

złoto Ada Sobiecka/ Natalia Strzelczyk gra podwójna dziewcząt

 

W Krajowym Turnieju Młodzików Młodszych w Sochocinie, który odbył się w dniach 24-25 listopada 2012- Natalia Strzelczyk zajęła 3 miejsce w grze pojedynczej dziewcząt, Aleksander Wyżykowski również 3 miejsce w grze pojedynczej chłopców, 3 miejsce w grze podwójnej chłopców dla Dominika Telakowca z Mateuszem Ziemłą oraz 3 miejsce w grze podwójnej dziewcząt dla Natalii Strzelczyk wraz z Adą Sobiecką.

Łucznictwo

Poniżsi zawodnicy sekcji łuczniczej osiągnęli znaczące wyniki sportowe:

 • Gabarkiewicz Jakub – Halowe Mistrzostwa Mazowsza – 8-me miejsce; Puchar Polski juniorów młodszych -I runda 18-te miejsce; II runda 24-te miejsce; III runda 16-te miejsce; eliminacje do OOM 14-te miejsce, Mistrzostwa Warszawy i Województwa – 8-me miejsce
 • Kowalski Jakub – Halowe Mistrzostwa Mazowsza – 6-te miejsce; Puchar Polski juniorów młodszych I runda –20-te miejsce; II runda 22-gie miejsce; III runda –16-te miejsce; eliminacje do Olimpiady Młodzieży –10-te miejsce, Mistrzostwa Warszawy i Województwa – 14-te miejsce
 • Rościszewska Agata – Halowe Mistrzostwa Mazowsza –7-me miejsce; I runda Pucharu Polski –18-te miejsce; II runda –20-te miejsce; III runda – 16-te miejsce; eliminacje do OOM – 6-te miejsce, Mistrzostwa Warszawy i Województwa – 12-te miejsce

Zwiększyła się liczba zawodników trenujących w sekcji, sukcesy zaczynają osiągać najmłodsi zawodnicy, między innymi Jakub Kultys zdobył VI miejsce na Mistrzostwach Żoliborza będąc najmłodszym uczestnikiem zawodów.

Piłka nożna

Sukcesy sekcji piłki nożnej w roku 2012:

III miejsce w Piaseczyńskiej Lidze Piłki Nożnej sezon 2011/2012

II miejsce w Halowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza miasta Raszyn luty 2012

II miejsce w Turnieju Piłkarskim Real Junior Cup kwiecień 2012

IV miejsce w X Memoriale Emanuela Koczyby w Piłce Nożnej Piaseczno 02.06.2012

III miejsce w turnieju Mini Euro w Piasecznie rocznik 2002

IV miejsce w Junior Liga na Sadybie rocznik 2004

Rok 2013

Flagową sekcją Klubu Sportowego Hubertus staje się badminton. W roku 2013 szczególnie trzeba odnotować dwa sukcesy: 

 • Srebrny medal w grze pojedynczej i brązowy w grze podwójnej zdobyte przez Michała Matysiaka na Mistrzostwach Polski Młodzików Młodszych.
 • Srebrny medal naszych badmintonistów w Drużynowych Mistrzostwach Polski Młodzików. Drużyna Hubertusa zagrała w składzie: Adam Szolc, Michał Matysiak, Aleksander Wyżykowski, Franciszek Ebert.

Działają sekcje: łucznicza, piłki nożnej, gimnastyki artystycznej, szachów i Monobajka

Badminton

Na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików (Orneta 11 maja 2013) zawodnicy KS Hubertus nie mieli sobie równych.

Podwójne złoto zdobył Adam Szolc, w grze pojedynczej i podwójnej

Dorota Matysiak zdobyła złoto w grze pojedynczej i srebro w grze podwójnej

Michał Matysiak wraz z Frankiem Ebertem brązowy medal w grze podwójnej

Mikołaj Jóźwiak wraz z Aleksandrem Wyżykowskim brązowy medal w grze podwójnej

Dominik Telakowiec wraz z Natalią Strzelczyk brązowy medal w grze mieszanej

W klasyfikacji drużynowej zawodnicy Hubertusa tryumfowali zdobywając 15,5 pkt, wyprzedzając UKSB Milenium (Warszawa) aż o 6 punktów, a 3 drużynę w klasyfikacji drużynowej KS masovia Płock o 8 punktów.

Punkty dla Klubu zdobyły również dziewczynki w grze podwójnej Kasia Gęsicka wraz z Adą Sobiecką, chłopcy w grze podwójnej Dominik Telakowiec wraz z Mateuszem Ziemłą oraz w grze mieszanej Mateusz Ziemła wraz z Kasią Gesicką, co również w znacznej mierze przyczyniło się do zwycięstwa w klasyfikacji drużynowej

Skład drużyny:

Dziewczęta: Kasia Gęsicka, Dorota Matysiak, Ada Sobiecka, Natalia Strzelczyk

Chłopcy: Franek Ebert, Mikołaj Jóźwiak, Michał Matysiak, Adam Szolc, Dominik Telakowiec, Aleksander Wyżykowski, Mateusz Ziemła.

Należy nadmienić, że prowadząca drużynę trenerka, Katarzyna Garbacka jest wciąż aktywną zawodniczką i zdobyła brązowy medal w grze podwójnej w ostatnich Mistrzostwach Polski.

Największy sukces odnotował Michał Matysiak, zdobywając srebrny medal w grze pojedynczej i brązowy w grze podwójnej w Mistrzostwach Polski Młodzików Młodszych.

W Mistrzostwach Polski Młodzików Adam Szolc i Dorota Matysiak doszli do ćwierćfinałów, czyli zajęli miejsca 5-8.

W międzynarodowym turnieju Puchar Gór Świętokrzyskich zawodnicy KS Hubertus wywalczyli złoty, srebrny i brązowy medal.

W rozgrywanym w Płocku turnieju Grand Prix Mazowsza Nela Gęsicka zdobyła brązowy medal.

Październikowy turniej Warsaw Open w badmintonie był całkowicie zdominowany przez zawodników KS Hubertus :

 • pierwsze miejsce dla Adama Szolca w grze pojedynczej,
 • pierwsze miejsce dla Adama Szolca i Roberta Cybulskiego w grze podwójnej
 • trzecie miejsce dla Franka Eberta w grze pojedynczej,
 • trzecie miejsce dla Dominika Telakowca i Mikołaja Jóźwiaka w grze podwójnej, 
 • drugie miejsce dla Dominika Telakowca i Natalii Strzelczyk w grze mieszanej,
 • trzecie miejsce dla Natalii Strzelczyk w grze pojedynczej, 
 • trzecie miejsce dla Kasi Gęsickiej i Kuby Zdrojewskiego w grze mieszanej, 
 • drugie miejsce dla Kacpra Fryszczyna w grze pojedynczej w juniorach młodszych.

Krajowy Turniej Juniorów Młodszych w Sochocinie listopad 2013:

 • Srebro w grze podwójnej i brąz w grze pojedynczej dla Kacpra Fryszczyna.
 • Srebro w grze mieszanej, brąz w grze podwójnej i brąz w grze pojedynczej dla Adama Szolca
 • Brąz dla Michała Matysiaka
 • Złoto w grze podwójnej i brąz w grze pojedynczej dla Doroty Matysiak.

Znakomitym zwieńczeniem tegorocznych sukcesów był srebrny medal naszych badmintonistów w Drużynowych Mistrzostwach Polski Młodzików. Drużyna Hubertusa zagrała w składzie: Adam Szolc, Michał Matysiak, Aleksander Wyżykowski, Franciszek Ebert. Naszej drużynie zabrakło jednego zwycięstwa w meczu przegranym na przewagi do zdobycia złotego medalu.

Łucznictwo

Dużym osiągnięciem jest zwiększona liczba zawodników. Kilkuletnia praca owocuje zwiększonym zainteresowaniem młodzieży tą dyscypliną sportu.

W Halowych Mistrzostwach Województwa największy sukces odnotował Jakub Kultys, który wywalczył IV miejsce w kategorii dzieci, a był najmłodszym uczestnikiem turnieju.

Miejsca pozostałych, startujących w Mistrzostwach zawodników: 

 • w kategorii juniorów 
  • Jakub Gabarkiewicz – miejsce VII, 
  • Agata Rościszewska – miejsce IX, 
 • w kategorii juniorów młodszych 
  • JakubKowalski – miejsce VIII.

W Wojewódzkich Zawodach Halowych 30.11-01.12.2013 zawodnicy Hubertusa: Adam Smus, Józef Karzel, Jakub Makowski i Jakub Kultys znaleźli się w pierwszej dziesiątce w kategorii dzieci, zaś Basia Brola zajęła II miejsce w tej kategorii.

Coraz częstszy udział naszych zawodników w turniejach wojewódzkich i krajowych powinien w niedalekiej przyszłości zaowocować jeszcze większymi sukcesami sportowymi.

Piłka nożna

Klub realizuje wytyczne Gminy prowadząc szkolenie w najmłodszych grupach wiekowych. Zajęcia cieszą się bardzo dużą popularnością i prowadzone są w trzech grupach wiekowych. W sezonie zimowym Klub zmuszony jest do wynajmowania hali sportowej poza Zalesiem, gdyż nie ma już wolnych terminów do przeprowadzania treningów w hali przy Szkole Podstawowej w Zalesiu Górnym. 

Oprócz regularnie odbywających się treningów został zorganizowany zimowy wyjazd sportowy dla dwóch starszych grup wiekowych. Zawodnicy trenowali w bardzo dobrych warunkach w Dębicy, rozegrali kilka spotkań kontrolnych z miejscowymi drużynami.

W sezonie jesiennym rocznik 2004 wystartował w lidze mazowieckiej. Mimo braku odpowiadającego przepisom boiska, dzięki współpracy z Gminą Prażmów nasi zawodnicy mogli zostać zgłoszeni do rozgrywek U-10, zaś runda jesienna zakończyła się ich dużym sukcesem, ponieważ są w swojej grupie na trzecim miejscu w tabeli rozgrywek.

Szachy

Systematycznie podnosi się poziom trenujących zawodników i zawodniczek. Zaznaczyć należy dobrą współpracę z filią Centrum Kultury w Piasecznie. Zajęcia prowadzone są dwutorowo: początkujących graczy szkoli Centrum Kultury, a kolejnym stopniem jest udział w zajęciach klubowych, gdyż Klub, posiadając licencję, umożliwia zawodnikom starty w turniejach.

Gimnastyka artystyczna

Zajęcia prowadzone przez Dorotę Walendzik cieszą się dużym zainteresowaniem.

Dzięki systematycznej pracy, dziewczynki trenujące w sekcji mogły zaprezentować program artystyczny na dorocznym Jarmarku Hubertowskim w Zalesiu Górnym. Na jesieni ilość zawodniczek chodzących na zajęcia jeszcze się zwiększyła.

Monobajka

Sekcja jazdy akrobatycznej na monocyklu wznowiła swoje działanie. Dzięki realizacji osobnego projektu, w którym Gmina Piaseczno wsparła organizację zawodów monocyklowych „Monomania”, na terenie Klubu powstał profesjonalny tor przeszkód do ćwiczeń na monocyklach. Umożliwiło to przeprowadzenie ogólnopolskich zawodów na początku lipca.
W zawodach tych w najmłodszej kategorii wiekowej najlepsi byli zawodnicy Hubertusa. Zawody zintegrowały środowisko, umożliwiły wznowienie regularnych treningów monocyklowych i wzbudziły duże zainteresowanie mieszkańców Zalesia, jak również środowisk z różnych miejsc Polski gdzie jazda akrobatyczna na monocyku jest uprawiana.

Należy odnotować przyjazd we wrześniu na zaproszenie naszego Klubu dwóch aktualnie najlepszych zawodników w tej dyscyplinie trenujących na co dzień w Koszalinie. Zawodnicy Ci zaprezentowali młodym Zalesianom swoje umiejętności i przeprowadzili warsztaty i szkolenie.

Warto wspomnieć, że zarówno warsztaty zostały przeprowadzone społecznie, jak też trener grupy monocyklowej, Paweł Szczyciński, całą swoją pracę przy budowie toru, organizacji zawodów i przeprowadzenia w okresie jesiennym regularnych treningów, wykonał społecznie.

Rok 2014

Rok 2014 stoi pod znakiem spektakularnych sukcesów badmintonistów KS Hubertus.

Adam Szolc zdobywa dwa złote medale na Mistrzostwach Polski Młodzików, Dorota Matysiak zdobywa na tychże Mistrzostwach srebro, zaś na Drużynowych Mistrzostwach Polski zarówno młodzicy jak i młodzicy młodsi zdobywają brązowe medale.

W sekcji łuczniczej wiodącymi zawodnikami są; w kategorii juniorów Grzegorz Jurczak i w kategorii dzieci Jakub Kultys.

Badminton

Rok 2014 przyniósł podwójne Indywidualne Mistrzostwo Polski Młodzików dla Adama Szolca (w grze pojedynczej i podwójnej), Wicemistrzostwo Polski Młodzików Doroty Matysiak (w grze podwójnej), brązowe medale drużynowych Mistrzostw Polski w konkurencji młodzików (Michał Matysiak, Aleksander Wyżykowski, Mikołaj Jóźwiak i Dominik Telakowiec) i w konkurencji juniorów młodszych (Adam Szolc, Michał Matysiak, Franciszek Ebert i Aleksander Wyżykowski). Adam Szolc i Dorota Matysiak powołani zostali do Kadry Narodowej. Adam Szolc grał w Mistrzostwach Europy. Zawodnicy Hubertusa grali w licznych turniejach krajowych i w międzynarodowej obsadzie i zawsze zajmują medalowe miejsca. Nasi zawodnicy okazali się również najlepsi w festiwalu badmintona rozgrywanym w Federicii w Danii i w Pressbaum w Austrii.

Łucznictwo

Stabilizuje się liczba osób biorących udział w szkoleniu łuczniczym organizowanym przez nasz Klub. W roku 2014 na naszego najlepszego zawodnika wyrósł Grzegorz Jurczak, który w kategorii juniorów zajmuje miejsca tuż koło podium w zawodach o ogólnopolskiej obsadzie. Dalsze postępy czyni również szczególnie Jakub Kultys, który w kategorii dzieci wygrywa turnieje organizowane przez Mazowiecki Związek Łuczniczy.

Piłka nożna

Szkolenie odbywa się w sposób ciągły. Trenerzy Dariusz Zabiżewski i Michał Wielogórski prowadzą grupy wiekowe 2004 – 2007, a nawet młodsi. Nasz najstarszy rocznik grał w lidze mazowieckiej zajmując w swojej grupie wysoką, trzecią pozycję. W roku 2015 nasi najlepsi zawodnicy w większości przejdą do Jedności Żabieniec, Klubu który dysponuje pełnowymiarowym boiskiem do piłki nożnej. W ten sposób Hubertus włącza się w proponowany od lat przez organizatorów życia sportowego w Gminie Piaseczno piramidowy system szkolenia piłkarskiego. W tym roku kolejna nasza grupa piłkarska wystartuje w lidze mazowieckiej.

Szachy

Przed wakacjami podjęliśmy decyzję aby zajęcia szachowe prowadzone w Zalesiu Górnym w całości przeszły pod skrzydła filii Centrum Kultury w Piasecznie. Najlepsi wychowankowie naszej szkółki szachowej dołączają do wyspecjalizowanego w tej dyscyplinie Klubu Szachylice. Nie jest wykluczone, że w przyszłości, w momencie gdy pojawi się zapotrzebowanie na udział zawodników z Zalesia Górnego w turniejach wymagających przynależności klubowej, wznowimy naszą zawodniczą sekcję szachową. W stanie obecnym do szkolenia szachowego dzieci wystarczą struktury naszego Centrum Kultury.

Gimnastyka artystyczna

Zawodniczki sekcji gimnastyki artystycznej tradycyjnie zademonstrowały przygotowany przez siebie pod czujnym okiem trenerki Doroty Walendzik program artystyczny na dorocznym Jarmarku Hubertowskim, który odbył się w czerwcu w Zalesiu Górnym. Sekcja od września zawiesiła swoją działalność ze względu na urlop zdrowotny trenerki. Zajęcia mają być wznowione na początku następnego roku szkolnego.

Monobajka

Od początku kwietnia do końca października odbywały się zajęcia akrobatyki na monocyklach w najoryginalniejszej z Hubertusowych sekcji – Monobajce. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży z Zalesia i okolic.

Dzięki projektowi Monomania dofinansowanemu również przez Urząd Gminy Piaseczno, w lipcu odbyły się ogólnopolskie zawody monocyklowe, które przyciągnęły całą polską czołówkę zawodników tej dyscypliny sportu. Zawody odbyły się w dużej mierze na specjalnie wybudowanym w 2013 roku torze przeszkód. W tym roku dokonane zostały modyfikacje toru, które umożliwiają korzystanie z niego również osobom trenującym na deskorolkach. Na początku roku szkolnego na zaproszenie sekcji Monobajka przyjechali do Zalesia Górnego dwaj najlepsi aktualnie monocykliści polscy i przeprowadzili cieszące się wielkim zainteresowaniem pokazy akrobatyki zarówno w Szkole Podstawowej jak i w Gimnazjum.

Rok 2015

Największe dokonania sportowe w roku 2015 to:

 • złoty medal Adama Szolca na Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w deblu
 • brązowy medal Doroty Matysiak na tych Mistrzostwach
 • dwa brązowe medale Michała Matysiaka na Mistrzostwach Polski Młodzików
 • srebrny medal dla drużyny Hubertusa na Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych

Reprezentant Hubertusa w łucznictwie Grzegorz Jurczak został powołany do Kadry Narodowej Juniorów.

Klub Hubertus zorganizował halowe zawody łucznicze o Puchar Burmistrza Piaseczna. Odbyły się one w marcu w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Zalesiu Górnym.

Klub rozrasta się o kolejną sekcję – Karate tradycyjne. Zajęcia prowadzi trener Michał Ordowski.

Badminton

W roku 2015 Adam Szolc zdobył złoty medal w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w deblu, Dorota Matysiak zdobyła brąz w deblu na tychże Mistrzostwach. Michał Matysiak zdobył brązowy medal Mistrzostw Polski Młodzików zarówno w singlu jak i w deblu. Drużyna Hubertusa zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych.

Zawodnicy Hubertusa wzięli udział w 27 ogólnopolskich turniejach badmintonowych. We wszystkich tych turniejach nasi reprezentanci zdobywali medale i najwyższe miejsca na podium.

Łucznictwo

Nasz najlepszy łucznik Grzegorz Jurczak jest w Kadrze Narodowej Juniorów, a na Mistrzostwach Polski zajął siódme miejsce. W ogólnopolskich zawodach łuczniczych sukcesy święcą: Agata Rościszewska, Jakub Kultys i Marta Herbenstreit. W marcu odbyły się organizowane przez KS Hubertus we współpracy z Gminą Piaseczno zawody halowe o puchar Burmistrza Piaseczna. W zawodach wzięła udział czołówka zawodników z Mazowsza.

Piłka nożna

Szkolenie odbywa się w sposób ciągły. Trenerzy Dariusz Zabiżewski i Michał Wielogórski prowadzą grupy wiekowe 2005 – 2007, a nawet młodsi. Liczba grup treningowych wzrosła do czterech. Nasz najstarszy rocznik grał w lidze mazowieckiej zajmując w swojej grupie wysoką, trzecią pozycję. W roku 2015 nasi najlepsi zawodnicy w większości przejdą do Jedności Żabieniec, Klubu który dysponuje pełnowymiarowym boiskiem do piłki nożnej. W ten sposób Hubertus włącza się w proponowany od lat przez organizatorów życia sportowego w Gminie Piaseczno piramidowy system szkolenia piłkarskiego.

Gimnastyka artystyczna

Zajęcia zostały wznowione po przerwie wynikającej z urlopu zdrowotnego trenerki sekcji gimnastyki artystycznej Doroty Walendzik. Zainteresowanie zajęciami jest tak duże, że aktualnie młode zawodniczki trenują już w dwóch grupach

Monobajka

W sezonie od wiosny do jesieni zawodnicy sekcji monocyklowej trenowali na torze monocyklowym skonstruowanym specjalnie na potrzeby sekcji i rozgrywanych w lecie ogólnopolskich zawodów o nazwie Monomania. Jak co roku zawody przyciągnęły czołówkę polskich monocyklistów. W ciągu trzech dni można było podziwiać niewiarygodne umiejętności najlepszych zawodników. Część konkurencji rozegrana została na terenie Ośrodka Wisła, co jeszcze poszerzyło spektrum odbiorców tego niezwykłego wydarzenia sportowego.

Rok 2016

Najlepsze wyniki sportowe uzyskaliśmy w badmintonie: Adam Szolc zdobył złote medale Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych zarówno w singlu jak i w deblu, Dorota Matysiak zdobyła srebrny medal Mistrzostw Polski w deblu, debel Karol Kwiatkowski, Mateusz Rawiak zdobył brązowy medal Mistrzostw Polski Młodzików Młodszych i w końcu Hubertus zdobył złoty medal Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów.

Badminton

Największe sukcesy sportowe zawdzięczamy obchodzącej w tym roku swoje dziesięciolecie sekcji badmintona. Sekcja od początku prowadzona jest przez trenerkę Katarzynę Garbacką i niewątpliwie znakomite podejście do młodzieży, precyzyjnie realizowany, mądry plan szkoleniowy, zaangażowanie emocjonalne i uporczywa praca trenerki przyniosły wielkie sukcesy naszym zawodnikom. Asem atutowym Hubertusa jest Adam Szolc, autor największych sukcesów na arenie krajowej, ale również i za granicą. Adam wywalczył w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych złote medale zarówno w singlu jak i w deblu. Wspólnie ze swoimi kolegami: Michałem Matysiakiem,Franciszkiem Ebertem i Aleksandrem Wyżykowskim zdobyli jako drużyna Klubu Sportowego Hubertus złoty medal w Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów. Adam Szolc wielokrotnie stawał na podium w turniejach badmintonowych nie tylko w Polsce, ale również w Europie (na przykład w Mediolanie i w Timisoarze). Sukcesy Adama Szolca mogą stanowić wielką zachętę do rzetelnej pracy na treningach dla młodszych zawodników i zawodniczek. Wielkie sukcesy w 2016 roku odniosła również Dorota Matysiak, specjalistka od gry podwójnej. W tej konkurencji zdobyła srebrny medal na Indywidualnych Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych. Dorota czterokrotnie stawała na podium w turniejach z cyklu Grand Prix, zdobyła liczne medale na turniejach ogólnopolskich. Trzeba podkreślić, że Adam Szolc, Dorota Matysiak i Michał Matysiak są członkami naszej Kadry Narodowej. Praca na treningach przynosi również efekty młodszym zawodnikom. Szczególnie spektakularny sukces odnieśli Mateusz Rawiak i Karol Kwiatkowski. Stanowili oni parę deblową, która na Indywidualnych Mistrzostwach Polski Młodzików Młodszych zdobyła brązowy medal. Młodzi zawodnicy są dopiero na początku swojej sportowej kariery i dają nadzieję na kontynuację sukcesów naszej sekcji.

Łucznictwo

Systematycznie zwiększa się ilość osób trenujących łucznictwo w naszym Klubie.

 Zawodnikiem odnoszącym największe sukcesy jest Jakub Kultys strzelający w kategorii kadetów.Spektakularnym jego sukcesem było zdobycie 4 złotych medali, jednego srebrnego i pobicie rekordu Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w łucznictwie. Zawody rozgrywane były na Marymoncie 24 maja. Znaczącymi sukcesami może pochwalić się również Grzegorz Jurczak,który między innymi zdobył złoty medal na VII Międzynarodowym Memoriale im. Karola Hibnera.

Piłka nożna

Szkolenie odbywa się w sposób ciągły. Trenerzy Dariusz Zabiżewski i Michał Wielogórski prowadzą grupy wiekowe 2006 – 2008, a nawet młodsi. Liczba grup treningowych wzrosła do czterech. Nasz najstarszy rocznik wygrała rozgrywki ligowe i awansował do wyższej klasy. W roku 2017 nasi najlepsi zawodnicy w większości przejdą do Jedności Żabieniec, Klubu który dysponuje pełnowymiarowym boiskiem do piłki nożnej.

Gimnastyka artystyczna

Sekcja gimnastyki artystycznej cieszy się wielkim zainteresowaniem, wobec czego zwiększyliśmy ilość grup treningowych z jednej do dwóch. Spory udział w popularności sekcji ma kompetencja prowadzącej zajęcia trenerki Doroty Walendzik, jak również bardzo udana prezentacja na Jarmarku Hubertowskim w czerwcu 2016.

Monobajka

Wykorzystując tor monocyklowy, który został wybudowany na terenie boiska zarządzanego przez Klub, grupa monocyklistów spotyka się doskonaląc swoje umiejętności. Sekcja działa jedynie w sezonie późna wiosna – wczesna jesień i możliwość prowadzenia treningów w dużej mierze zależy od warunków atmosferycznych, więc zajęcia nie mają charakteru stricte cyklicznego. Sekcja działa na zasadach amatorskich.

Karate tradycyjne

Działająca od półtora roku sekcja karate tradycyjnego również może pochwalić się osiągnięciami. Mamy piątkę zawodników i zawodniczek z zielonymi pasami, czwórkę z pasami pomarańczowymi, zaś 13 uczestników zajęć ma pas żółty. Dla wtajemniczonych jeszcze parę osiągnięć naszych karateków: Warszawska Olimpiada Młodzieży: Kata indywidualne 1 miejsce, Kata Drużynowe 1 miejsce (chłopcy) i 3 miejsce (dziewczynki), Enbu 1 i 2 miejsce, Mistrzostwa Województwa Mazowieckiego: Kata indywidualne 2 miejsce, Enbu 3 miejsce, Puchar Polski Dzieci: Kata indywidualne 4 miejsce, Enbu 2 miejsce

Rok 2017

Pasmo sukcesów zawodników sekcji badmintona. Michał Matysiak zdobywa złoty medal Mistrzostw Polski Juniorów w grze pojedynczej. Adam Szolc zdobywa dwa brązowe medale – w singlu i w deblu. W Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów team Hubertusa zdobywa brązowy medal.

Jakub Kultys, czołowy łucznik Hubertusa, zdobywa złoty medal Mistrzostw Polski w klasyfikacji drużynowej występując w zespole Mazowsze 1.

Badminton

Michał Matysiak został Mistrzem Polski juniorów w grze singlowej. Adam Szolc w tych samych Mistrzostwach zdobył dwa brązowe medale- w singlu i deblu. Dorota Matysiak była ćwierćfinalistką tych Mistrzostw zarówno w singlu jak i w deblu. W Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów w badmintonie nasz team w składzie: Adam Szolc, Michał Matysiak, Franciszek Ebert, Aleksander Wyżykowski, wywalczył brązowy medal. Nasi młodzicy w Drużynowych Mistrzostwach zajęli czwarte miejsce. Oprócz Mistrzostw Polski nasi badmintoniści zdobyli wiele złotych medali w turniejach krajowych, zaś Adam Szolc reprezentował Polskę na Mistrzostwach Świata rozegranych w 2017 roku w Indonezji.

Łucznictwo

Największym sukcesem sportowym naszej sekcji łuczniczej było zdobycie złotego medalu Indywidualnych Mistrzostw Polski Młodzików w łucznictwie w klasyfikacji zespołowej przez naszego zawodnika Jakuba Kultysa. Jakub wystąpił w czteroosobowym teamie Mazowsze 1 i osiągnął wynik, który wpłynął znacząco na uzyskanie przez jego drużynę Mistrzostwa Polski.

Piłka nożna

Szkolenie odbywa się w sposób ciągły. Trenerzy Dariusz Zabiżewski, Michał Wielogórski  i Piotr Senator prowadzą grupy wiekowe 2007 – 2010 i młodsi. Liczba grup treningowych wzrosła do pięciu. Nasz najstarszy rocznik bierze udział w mazowieckich rozgrywkach ligowych. W roku 2018 nasi najlepsi zawodnicy z najstarszego rocznika w większości przejdą do Jedności Żabieniec.

Gimnastyka artystyczna

Jak co roku punktem kulminacyjnym działania sekcji była wzbudzająca podziw prezentacja umiejętności gimnastycznych naszych młodych zawodniczek na Jarmarku Hubertowskim w czerwcu 2017.

Monobajka

Monobajka działa okazjonalnie. Zawodnicy umawiają się na wspólne treningi na funkcjonującym na boisku Hubertusa torze do ćwiczeń monocyklowych. Tor ten używany jest również przez deskorolkowców.

Rok 2018

Najlepsze wyniki sportowe uzyskaliśmy w badmintonie: Adam Szolc zdobył złoty medal w Mistrzostwach Polski Juniorów w grze podwójnej, Michał Matysiak zdobył brązowy medal w grze podwójnej. Nasz łucznik Jakub Kultys zdobył złoty medal Halowych Mistrzostw Polski Młodzików w łucznictwie.

Badminton

Największe sukcesy sekcji badmintona są autorstwa Adama Szolca i Michała Matysiaka.

Adam Szolc na Indywidualnych Mistrzostwach Polski Młodzieżowców rozegranych w Białymstoku wywalczył złoty medal w grze podwójnej i brązowy medal  w grze mieszanej.

Michał Matysiak na Indywidualnych Mistrzostwach Polski Juniorów zdobył brązowy medal w grze podwójnej. Dobrze wypadł na Międzynarodowych Mistrzostwach Izraela Juniorów, gdzie w grze mieszanej zajął miejsca V-VII. Tak samo został sklasyfikowany w grze podwójnej na Międzynarodowych Mistrzostwach Polski rozegranych w Przemyślu.

Zawodnicy ci zajmowali wielokrotnie miejsca na podium w ogólnopolskich turniejach.

Oprócz naszych największych asów, znaczące osiągnięcia odnotowali młodsi zawodnicy.

 • Magdalena Łuczak między innymi wywalczyła II miejsce w grze podwójnej na turnieju Grand Prix Polski Młodzików rozegranym w listopadzie w Suchedniowie i III miejsce w grze pojedynczej i I miejsce w grze podwójnej podczas Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików rozegranych w Zielonce w kwietniu 2018 roku.
 • Aniela Gęsicka wywalczyła między innymi II miejsce w grze podwójnej podczas Otwartego Warszawskiego Festiwalu Badmintona w Warszawie i II miejsce w grze pojedynczej podczas Międzynarodowego Festiwalu Badmintona rozegranego w październiku w Vejle w Danii.
 • Mateusz Rawiak w cyklu Ogólnopolskich Turniejów Juniorów Młodszych zajmował kilkukrotnie I miejsce zarówno w grze pojedynczej, jak i w grze podwójnej. Odniósł sukces na Międzynarodowym Festiwalu Badmintona w Danii, gdzie wywalczył I miejsce w grze podwójnej i III miejsce w grze pojedynczej.
 • Karol Kwiatkowski kilkukrotnie zajmował I miejsce w cyklu Ogólnopolskich Turniejów Juniorów Młodszych.

W roku 2018 nasi badmintoniści zagrali w 48 turniejach. Nie tylko w Polsce. Również grali w Izraelu, Danii, Estonii, we Włoszech i na Litwie.

Łucznictwo

Największe sukcesy odnotował Jakub Kultys występujący w kategorii Młodzików.

Wywalczył złoty medal podczas VIII Halowych Mistrzostw Polski Młodzików rozegranych w marcu 2018 w Tyczynie. Sukcesem było też zajęcie 5 miejsca na Mistrzostwach Polski Młodzików rozegranych we wrześniu 2018 w Żywcu

Rok 2019

Najlepsze wyniki sportowe uzyskaliśmy w badmintonie i łucznictwie. Zawodnicy tych sekcji zdobyli 62,5 pkt. w ogólnopolskim rankingu Sportu Młodzieżowego prowadzonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Daje to Klubowi Hubertus II miejsce w Gminie Piaseczno.

Sukcesy badmintonistów: Adam Szolc srebrny medal w grze podwójnej i brązowy w mikście na Mistrzostwach Polski Młodzieżowców, Michał Matysiak srebrne medale w grze podwójnej i pojedynczej na  Mistrzostwach Polski Juniorów, Magdalena Łuczak srebrny  medal w grze podwójnej w Mistrzostwach Polski Młodzików.

 Sukcesy łuczników: Mistrzostwa Polski Młodzików: Jakub Kultys srebrny medal w klasyfikacji generalnej i złoty w strzelaniu na 30 m., Jan Stempniewski brązowy medal na 50 m, drużyna Hubertusa w składzie Jakub Kultys, Jan Stempniewski i Wiktor Ciopciński srebrny medal. Jakub Kultys zdobył też Mistrzostwo Polski Młodzików w strzelaniu halowym.

Badminton

W czerwcu 2019 roku odbyły się turnieje badmintonowe będące równocześnie Mistrzostwami Polski we wszystkich kategoriach wiekowych. W turniejach tych 5 medali zdobyli zawodnicy Klubu Sportowego Hubertus z Zalesia Górnego.

Najmłodszą medalistką Hubertusa jest Magdalena Łuczak, która zdobyła srebrny medal Indywidualnych Mistrzostw Polski Młodzików w grze podwójnej. Partnerką deblową Magdy była Izabella Kamola z klubu UKS Badminton Stare Babice. W drodze do finału zawodniczki te nie przegrały ani jednego seta. Niewiele brakowało naszej parze deblowej do złotego medalu, gdyż dziewczyny prowadziły już w trzecim, rozstrzygającym o mistrzostwie secie różnicą 16:10. Nieco starsze i dysponujące większym doświadczeniem przeciwniczki w ostatnich lotkach przechyliły szalę zwycięstwa na swoją stronę. Srebrny medal to jednak wielki sukces Magdy Łuczak i jej trenerki Katarzyny Garbackiej.

W konkurencji juniorów świetnie wypadł Michał Matysiak. Zdobył dwa srebrne medale.
W grze pojedynczej w finale przegrał z Patrykiem Kordkiem z klubu Aktywna Piątka Przemyśl. W deblu, grając właśnie z Patrykiem w jednej parze zdobył swój drugi srebrny medal.

W konkurencji młodzieżowców dwa medale zdobył najstarszy badmintonista Klubu Hubertus, Adam Szolc. Adam wywalczył srebrny medal grając w parze z Michałem Sobolewskim (SKB Suwałki). Z kolei w parze z Kornelią Marczak (UKS Plesbad Pszczyna) Adam zdobył brązowy medal w mikście.

W roku 2019 zawodnicy sekcji badmintona wzięli udział w 28 dużych ogólnopolskich turniejach. Wystąpili również w turnieju Yonexa na Łotwie.

Łucznictwo

Wielki sukces osiągnęli zawodnicy sekcji łuczniczej Klubu Sportowego Hubertus z Zalesia Górnego zdobywając 4 medale w Mistrzostwach Polski Młodzików rozegranych w dniach 24-25 sierpnia w Głuchołazach.

Czołowemu zawodnikowi Hubertusa Jakubowi Kultysowi zabrakło jednego punktu do zdobycia złotego medalu w generalnej klasyfikacji indywidualnej. Kuba zdobył srebrny medal w tej klasyfikacji i również srebrny medal w klasyfikacji ogólnej zdobyła drużyna KS Hubertus występująca w składzie: Jakub Kultys, Jan Stempniewski i Wiktor Ciopciński.

W konkurencji strzelania na 30 m. bezapelacyjnie wygrał Kuba Kultys i tym samym zdobył złoty medal w tej konkurencji. Z kolei w strzelaniu na 50 m. miłą niespodziankę sprawił Janek Stempniewski, który bijąc swój rekord życiowy zdobył brązowy medal. Janek zajął w klasyfikacji generalnej bardzo wysokie, piąte miejsce.

Wielkie gratulacje dla łuczników Hubertusa i ich trenera Pawła Solińskiego!

Łucznicy Hubertusa biorą udział w coraz większej ilości ogólnokrajowych zawodów. W roku 2019 wzięli udział w 10 prestiżowych turniejach.

Rok 2020

Na działaniu Klubu Sportowego Hubertus piętno odcisnęła pandemia COVID-19. Zajęcia sportowe musiały być zawieszone od 25 marca do początku maja. Trenerzy organizowali jednak zdalne zajęcia i życie sportowe nie ustawało ani na moment. Na jesieni nasi zawodnicy wzięli udział w Mistrzostwach Polski odnosząc spektakularne sukcesy.

W badmintonie na Mistrzostwach Polski medale zdobywali Adam Szolc i Maks Krogulski.

W łucznictwie mamy dwóch członków Kadry Narodowej: Jakuba Kultysa i Janka Stempniewskiego. Kuba zdobył wicemistrzostwo Polski w strzelaniu na hali i dwa brązowe medale na Mistrzostwach Polski Kadetów.

Badminton

Sekcja badmintona Klubu Sportowego Hubertus pomimo ogólnych światowych tendencji nie zwalnia tempa. W tym sezonie również mogliśmy cieszyć się z licznych sukcesów w ogólnopolskich zmaganiach. W Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików złoty medal zdobył w grze mieszanej Maks Krogulski wraz z Anią Kotlarską, pary Gustaw Karzel/Ewa Dukała i Wiktor Goś/Julia Ciesielska zdobyły brąz a nasz Klub zajął w klasyfikacji drużynowej 2 miejsce. Maks Krogulski zdobył też dwa brązowe medale na Mistrzostwach Polski Młodzików! Kategorię wyżej świetnie spisał się Adam Szolc, zdobywając srebro w deblu i brąz w grze mieszanej podczas Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzieżowców. Ten sam zawodnik tydzień później spróbował swoich sił w Mistrzostwach Polski Elity, gdzie sięgnął po brązowy medal, zdobywając go wspólnie z Kornelią Marczak w grze mieszanej. Sukcesy zawodników to wielka zasługa naszych Trenerek – Kasi Garbackiej i Iwony Górskiej. To właśnie dzięki nim mamy na zajęciach świetny poziom sportowy ale i doskonałą atmosferę.

Łucznictwo

W dniach od 21 do 23 sierpnia 2020 roku, na torze łuczniczym w Zgierzu odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w łucznictwie klasycznym i bloczkowym. Znakomicie zaprezentowali się na tym turnieju zawodnicy Klubu Sportowego Hubertus z Zalesia Górnego. Zdobyli w sumie trzy medale: jeden srebrny i dwa brązowe

Najlepszy łucznik w naszym Klubie, Jakub Kultys, wywalczył w klasyfikacji indywidualnej dwa brązowe medale. Zajął trzecie miejsce w strzelaniu na 50 i na 70 metrów. Kuba był też liderem zespołu “Mazowieckie I” składającego się z dwóch zawodników Hubertusa (oprócz Jakuba wystąpił w drużynie Janek Stempniewski) i po jednym zawodniku z warszawskiego Drukarza i radomskiego Sokoła. Zespół ten był autorem wielkiej sensacji, gdyż w drodze do finału wyeliminował zeszłorocznego wicemistrza Polski, zespół z Marymontu. Ostatecznie w finale nasi łucznicy ulegli drużynie z Żywca, ale zdobyli srebrny medal. Cieszy nas bardzo utrzymująca się wysoka forma Kuby Kultysa, jak również coraz lepsze osiągnięcia drugiego z naszych zawodników, Janka Stempniewskiego.

Przypomnijmy przy okazji, że Kuba Kultys pod koniec czerwca wziął udział w międzynarodowych zawodach Memoriale Ireny Szydłowskiej, gdzie zdobył srebrny medal w bardzo mocnej konkurencji. 

W drugiej połowie roku 2020 Jakub Kultys osiągnął następujące wyniki:

 • I miejsce indywidualnie na odległość 60 m. w rozegranym 29-30 sierpnia
  II Memoriale Zdzisława Kozłowskiego w Supraślu. W tych zawodach Kuba uzyskał znakomity wynik 652 punktów.
 • I miejsce na odległość 60 m. na rozegranych 12 września w Ożarowie Mazowieckim Otwartych Mistrzostwach Mazowsza.
 • II miejsce na 60 m. w IV rundzie Pucharu Polski Juniorów Młodszych rozegranej
  3 października w Żołędowie.
 • I miejsce na odległość 60 m. na IX Memoriale Jana Konopczyńskiego rozegranym
  4 października w Żołędowie.
 • I miejsce indywidualnie i zespołowo w rozegranym 16-18 października XXXIII Turnieju o Złotą Ciupagę Góralską w Żywcu.
 • II miejsce po bardzo wyrównanej walce o złoty medal w XXX Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych rozegranych 13-15 listopada w Wilkowicach.
 • I miejsce w kategorii Junior Młodszy i I miejsce w kategorii Open Senior (Kuba ma aktualnie 16 lat) na rozegranym 28 listopada  w Radomiu XIV Memoriale Józefa Trześniewskiego.

 

Osiągnięcie tych znakomitych wyników niewątpliwie zaważyło na tym, że Jakub Kultys został powołany z pierwszego miejsca do Kadry Narodowej Juniorów Młodszych. Również Janek Stempniewski dostał powołanie do Kadry.

Wielkie gratulacje dla Kuby, Janka i ich trenera Pawła Solińskiego!

Rok 2021

Rok 2021 podobnie jak rok poprzedni naznaczony był ograniczeniami związanymi z wciąż obecnym zagrożeniem wirusem Covid-19. Mimo trudności z tym związanych Klub Hubertus działał na pełnych obrotach odnotowując kolejne spektakularne sukcesy.

Michał Matysiak z sekcji badmintona zdobył brązowy medal w grze pojedynczej na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, Maks Krogulski wywalczył brązowy medal Mistrzostw Polski w grze mieszanej.

Nasz najlepszy łucznik Jakub Kultys w pierwszym roku startów w kategorii juniorów został powołany do Kadry Narodowej z numerem jeden.

Teren boiska przekazany został pod zarządzanie GOSiRu Piaseczno i rozpoczęto prace powiększenia i generalnego remontu boiska do piłki nożnej.

Więcej szczegółów

Badminton

Z naszych najstarszych zawodników w Klubie Hubertus pozostał Michał Matysiak. Zawodnik ten zdobył brązowy medal w grze pojedynczej na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski. Niedługo przed Mistrzostwami. nasz drugi czołowy badmintonista, Adam Szolc, zdecydował się zmienić barwy klubowe i przejść do klubu z Suwałk. Adam zdobył złoty medal Młodzieżowych Mistrzostw Polski w grze podwójnej.

W zawodach rangi Mistrzostw Polski – Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży Maks Krogulski wywalczył brązowy medal w grze mieszanej. Oprócz tego medalu w najważniejszych zawodach ogólnopolskich Maks zdobył 1 złoty, 1 srebrny i 3 brązowe medale.

Liczna grupa badmintonistów naszego Klubu zdobywała miejsca na podium w prestiżowych ogólnopolskich zawodach. Wyróżniający się w ogólnopolskich zawodach sportowcy to:

 • Lena Baranowska – 1 złoty, 1 srebrny i 2 brązowe medale
 • Julia Ciesielska – 1 srebrny i 1 brązowy medal 
 • Nel Chodyła – 2 brązowe medale
 • Ewa Dukała – 1 złoty, 1 srebrny i 1 brązowy medal
 • Karolina Różańska – 4 brązowe medale
 • Hanna Strzeżek – 1 złoty i 1 srebrny medal
 • Kajetan Baranowski – 1 złoty i 2 brązowe medale
 • Aleksander Chodyła – 1 srebrny medal
 • Wiktor Goś – 1 złoty i 4 brązowe medale
 • Mikołaj Krogulski – 2 brązowe medale
 • Ksawery Kucicki – 2 złote i 2 brązowe medale
 • Piotr Zdziennicki – 1 brązowy medal

 

Prowadząca od początku istnienia sekcję badmintona trenerka Katarzyna Garbacka od początku 2021 roku pracuje jako Dyrektor Sportowy w Polskim Związku Badmintona.

Gratulujemy sukcesów i zawodnikom i ich trenerce!

 

Łucznictwo

Nasz najlepszy łucznik, Jakub Kultys, w roku 2021 reprezentował Polskę na Mistrzostwach Świata rozegranych we Wrocławiu. Osiągnął najlepszy wynik spośród wszystkich reprezentantów naszego kraju. W tym roku Jakub przeszedł do starszej kategorii wiekowej i od razu dostał powołanie do Kadry Narodowej z numerem jeden.

Najbardziej znaczące sukcesy Jakuba w roku 2021:

 • XVII miejsce na Mistrzostwach Świata w konkurencji indywidualnej
 • IX miejsce na Mistrzostwach Świata w konkurencji drużynowej
 • brązowy medal Mistrzostw Polski w konkurencji Mikst.
 • V miejsce w Cyprus International Archery Cup w konkurencji indywidualnej
 • brązowy medal w turnieju o Złotą Ciupagę rozegranym w Żywcu
 • srebrny medal w Międzynarodowym Pucharze Beskidów (Żywiec)
 • srebrny medal w III Rundzie Pucharu Polski Juniorów Młodszych (Warszawa)
 • brązowy medal w II Rundzie Pucharu Polski Juniorów Młodszych (Kielce)
 • III miejsce w Kwalifikacji Pucharu Polski Juniorów Młodszych 2021

 

Jakub Kultys nie jest jedynym łucznikiem, który osiąga sukcesy w ogólnopolskich zawodach.

W roku 2021 znakomite rezultaty osiągnęli również:

 • Zofia Moczulskasrebrny i brązowy medal na Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży i srebrny medal na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików.
 • Mateusz Teleckizłoty medal na Halowym Pucharze Warszawy, srebrne medale na Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży i zawodach “Złoty Liść Jesieni” w Kielcach
 • Piotr Hajewski4 złote medale (na wszystkich dystansach) na Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży w kategorii Dzieci, złoty medal w zawodach o Puchar Ożarowa Mazowieckiego, brązowy medal na Memoriale Iwony Trześniewskiej rozegranym w Radomiu.

 

Trener sekcji łuczniczej Paweł Soliński został od roku 2022 trenerem Kadry Narodowej Juniorów.

Gratulujemy sukcesów zawodnikom i trenerowi!

 

Piłka nożna

Zajęcia piłkarskie były prowadzone w roku 2021 przez trenera Michała Wielogórskiego w jednej grupie treningowej. Szykują się duże zmiany w sposobie funkcjonowania sekcji w związku z rozpoczętym remontem boiska piłkarskiego.

Gimnastyka artystyczna

Od jesieni 2021 roku zwiększyła się dawka treningowa dwóch grup pracujących pod kierunkiem trenerki Gimnastyki, pani Doroty Walendzik. Zajęcia odbywają się teraz dwa razy w tygodniu.

Karate

Sekcja karate zakończyła swoje funkcjonowanie w ramach Klubu Hubertus. Jest jednak dalej możliwość uprawiania tego sportu, gdyż zajęcia karate są prowadzone w Szkole w Zalesiu Górnym przez trenera Michała Jędrasika, który w przeszłości pracował również w naszym Klubie.

Boisko KS Hubertus

W związku z ostatecznym wyjaśnieniem spraw własnościowych terenu sportowego w Zalesiu Górnym, Zarząd Klubu powziął decyzję o przekazaniu terenu GOSIR-owi Piaseczno.

Ruch ten umożliwił rozpoczęcie intensywnych prac remontowych boiska ze sztucznej trawy do piłki nożnej. Odbyły się również konsultacje projektu zagospodarowania pod kątem sportowym całego terenu. Późną jesienią prace na boisku ruszyły pełną parą.