Zapraszamy sponsorów do współpracy

Klub Sportowy Hubertus zrzesza ponad 200 zawodników i uczestniczy w imponującej ilości turniejów i zawodów lokalnych, ogólnopolskich i zagranicznych.

Daje to ogromne możliwości reklamowania firmy, która zdecydowałaby się na wspieranie naszych młodych sportowców. Od połowy 2018 roku zarejestrowaliśmy reklamową działalność gospodarczą, która ma wspierać naszą działalność statutową. Mamy więc możliwości wystawiania faktur za usługi reklamowe firmom, które zechcą reklamować swoje produkty i pokazywać za naszym pośrednictwem swoją prospołeczną politykę i działanie na rzecz wartościowych przedsięwzięć służących dobremu rozwojowi naszych dzieci i młodzieży. Takim przedsięwzięciem niewątpliwie jest działalność Klubu Sportowego Hubertus z Zalesia Górnego.

 

Inwestycja w firmę poprzez CSR

Społeczna odpowiedzialność biznesu (przedsiębiorstw) z ang. CSR – Corporate Social Responsibility) – koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy [jak np. młodzieżowy Klub Sportowy "Hubertus"].

Według tego podejścia, bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spełniania przez organizacje biznesowe (przedsiębiorstwa) wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale oprócz tego również zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z interesariuszami, którzy mogą mieć faktyczny wpływ na efektywność działalności gospodarczej tych organizacji. Zatem wydatki tego rodzaju należy traktować jako inwestycję, a nie jako koszt, podobnie jak w przypadku zarządzania jakością.

więcej na Wikipedii

Klub Sportowy Hubertus jak historia pokazuje działa od 2005 roku. Od 13 lat rozwijamy pasje sportowe dzieci i młodzieży. Dynamiczny rozwój klubu jest zasługą ciągłego podnoszenia jakości i kompetencji całej organizacji. KS Hubertus jest dofinansowany w około 35% przez Gminę Piaseczno. Dzięki wsparciu sponsorów i darczyńców w zajęciach może wziąć udział praktycznie KAŻDY utalentowany zawodnik.

Co oferujemy naszym sponsorom?

  1. Powieszenie baneru reklamowego sponsora na ogrodzeniu boiska Hubertusa w centralnym punkcie Zalesie Górnego od ulicy Pionierów, lub Białej Brzozy
  2. Zamieszczenie logo i informacji o sponsorze na stronie internetowej Klubu
  3. Umieszczenie logo sponsora na koszulkach, dresach, torbach zawodników. Przede wszystkim dotyczy to zawodników biorących udział w zawodach najwyższego szczebla krajowego i w zawodach zagranicznych
  4. Informacja o sponsorze w stopce klubowego papieru firmowego
  5. Umieszczenie informacji o sponsorze w mailach wysyłanych do rodziców zawodników. W szczególności tyczy się to około 200 maili miesięcznie wysyłanych jako dokumentacja opłat za udział w zajęciach do rodziców wszystkich zawodników.
  6. Informacja o sponsorze w ogłoszeniach papierowych wywieszanych w Szkole Podstawowej w Zalesiu Górnym na klubowej tablicy ogłoszeniowej
  7. Prezentacje sponsora na zawodach i innych imprezach organizowanych przez Klub Hubertus
  8. Rozwinięcie współpracy w momencie powstawania hali sportowej, do której wybudowania na potrzeby naszych sekcji i społeczności lokalnej chcemy doprowadzić.

Rozwijamy pasje sportowe młodzieży szkolnej.

Chcemy utrzymać poziom zajęć na najwyższym poziomie dlatego potrzebne nam są dodatkowe środki finansowe. Dofinansowanie, które klub otrzymuje z Urzędu Gminy Piaseczno i z programu "Klub" Ministerstwa Sportu i Turystyki pokrywa koszt kadry trenerskiej i w niewielkim stopniu koszty sprzętu sportowego. Celem prowadzonej akcji jest pozyskanie sponsorów sprzętu sportowego, strojów treningowych, działalności operacyjnej klubu i co najważniejsze kosztu udziału zawodników w turniejach wyjazdowych. W związku z tym kierujemy do Państwa firm OFERTĘ SPONSORSKĄ, która poza korzyściami reklamowymi wesprze tą niesłychanie potrzebną inicjatywę społeczną. Dzięki Państwa inwestycji w promocję firmy na strojach zawodników czy plakatach i programach turniejowych ponad dwieście dzieci będzie miało możliwość rozwoju talentu, pasji a nawet może to dać początek ich międzynarodowej karierze.