CZŁONKOSTWO W KLUBIE SPORTOWYM

Zapraszamy do członkostwa w KS Hubertus.

Wesprzyj działanie swojego klubu!

Członkiem wspierającym klubu może zostać każdy - rodzic lub sympatyk - który opłaci roczną składkę członkowską w wysokości 50 zł w formie przelewu na numer konta bankowego klubu.

WŁADZE KLUBU

Zarząd Klubu Sportowego Hubertus:

Stanisław Szczyciński

Prezes Zarządu

Piotr Wichowski

Wiceprezes Zarządu

Sławomir Kozłowski

Członek Zarządu ds. Administracji i Organizacji Samorządowych

Jacek Ebert

Członek Zarządu ds. Projektowych i Organizacyjnych

Konrad Telakowiec

Członek Zarządu ds. Komunikacji i Sponsoringu

konrad.telakowiec@kshubertus.pl