Sekcje KS Hubertus

Wyjątkowość Klubu Sportowego Hubertus zaznacza się w podjętym przez Klub zadaniu stworzenia sekcji innych dyscyplin sportowych. Praktyka pokazuje, że na terenie naszej Gminy niewiele jest miejsc, gdzie oferta różnorakich zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jest tak bogata jak u nas. Wynika to z faktu, że o ile chętnych do gry w piłkę zawsze jest wielu, o tyle zadanie zainteresowania dzieci i młodzieży innymi dyscyplinami nie jest proste. A przecież dobrze jest, gdy udaje się stworzyć warunki do uprawiania dyscyplin o różnych profilach, tak aby każdemu dać szansę na znalezienie swojej, indywidualnej drogi rozwoju. Prawda oczywista, a jednak kluby na ogół nie podejmują się realizacji takiego zadania, gdyż wymaga to wysiłku znalezienia odpowiednich trenerów, zorganizowania pokazów, przeprowadzenia naboru do sekcji, zorganizowania grafiku zajęć i miejsca treningów, koordynacji z zajęciami innych sekcji itp. Wysiłek organizacyjny ogromny, a sukces bynajmniej nie gwarantowany. Podejmujemy się jednak rzeczy trudnych realizując tym samym sugestie specjalistów od spraw sportu działających przy Urzędzie Gminy.

Więcej...

 

Rozwijamy pasje sportowe.

Rozwijamy pasje sportowe młodzieży szkolnej i chcemy utrzymać poziom zajęć na najwyższym poziomie dlatego potrzebne nam są dodatkowe środki finansowe. Dofinansowanie, które klub otrzymuje z urzędu gminy pokrywa w dużej części koszt kadry trenerskiej. Celem prowadzonej akcji jest pozyskanie sponsorów sprzętu sportowego, strojów treningowych, działalności operacyjnej klubu i co najważniejsze kosztu udziału zawodników w turniejach wyjazdowych. W związku z tym kierujemy do Państwa firm OFERTĘ SPONSORSKĄ, która poza korzyściami reklamowymi wesprze tą niesłychanie potrzebną inicjatywę społeczną.

Więcej...